Zenit
Conseq Venture Debt
Horizont Invest
Active Invest

19. 9. 2019 - Tomáš Kálal na konferenci Trading Expo představil fond Conseq Venture Debt

network-3424070_1920_blue_mensi_small.jpg

Orbit Capital SICAV a jeho podfond Conseq Venture Debt přináší investorům unikátní příležitost participovat na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých firem, kdy jako první v regionu nabízíme jejich úvěrové financování.

 

Conseq Venture Debt nabízí atraktivní příležitost investorům, kterým přímé investice do start-upů, byť už ne v prvotní fázi jejich životního cyklu, přijdou stále jako příliš rizikové. Dluh, který je často zajištěn likvidními aktivy a je s ním spojena i určitá míra účasti na vývoji hodnoty financované firmy, vykazuje i díky širší diverzifikaci mezi desítky jeho příjemců unikátní poměr dosažitelného výnosu a s ním spojeného rizika.

Více informací získáte zde.

Na konferenci Trading Expo představil Conseq Venture Debt Tomáš Kálal, náš Senior Relationship Manager.