Historie skupiny Conseq

Conseq Investment Management je již několik let pevnou součástí českého kapitálového trhu a v posledních letech úspěšně pronikl i na slovenský polský a trh.

V současné době je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem, který si získal důvěru více než 500 000 klientů s objemem aktiv ve výši více než 164 miliard korun (údaje k 31.12.2023).

1994

Kořeny skupiny Conseq sahají do roku 1994, kdy byla se základním jměním pouhých 300 000 Kč založena společnost Conseq Finance za účelem obchodování s cennými papíry.

1996

Ta se bezprostředně po svém založení zařadila mezi přední obchodníky s cennými papíry na českém trhu a v roce 1996 vstoupila na Burzu cenných papírů Praha, kde se stala členem prestižní skupiny přímých účastníků aukcí státních dluhopisů.

1997

Z pohledu obratu obchodů s cennými papíry se Conseq Finance v roce 1997 stala největším nebankovním obchodníkem s cennými papíry v České republice a tuto pozici si udržela až do konce roku 2002, kdy utlumila svou brokerskou činnost.

2000

V následujících letech společnost postupně rozšiřovala spektrum svých činností o oblast firemních financí či obhospodařování individuálních portfolií. V roce 2000 doplnila svou nabídku i o management a distribuci podílových fondů, když založila investiční společnost Conseq Invest PLC se sídlem v Irsku.

Růst významu služeb investičního managementu vedl v roce 2000 k rozhodnutí založit dceřinou společnost Conseq Investment Management, která postupně přebrala od Conseq Finance její aktivity v oblasti obhospodařování individuálních portfolií. O tři roky později převzala i management fondů Conseq Invest PLC a rozšířila své aktivity o distribuci podílových fondů včetně fondů svých obchodních partnerů.

2007

Stále rostoucí poptávka po vlastních fondech vedla v roce 2007 ke vzniku další dceřiné společnosti – Conseq investiční společnosti. Ta následně rozšířila nabídku skupiny Conseq o fondy kvalifikovaných investorů a první nemovitostní fond, Conseq realitní.

2011

Potřeba oddělit jednotlivé činnosti Conseq investiční společnosti vedla v roce 2011 k jejímu rozdělení na Conseq Funds investiční společnost, zaměřenou na retailové produkty, a QI investiční společnost, jež se soustředí především na management fondů kvalifikovaných investorů.

2012

Snaha o co nejkomplexnější řešení potřeb klientů vedla k založení Conseq penzijní společnosti v roce 2012 a o rok později k akvizici penzijní společnosti Aegon. Skupina Conseq tak rozšířila svoji nabídku i o doplňkové penzijní spoření a unikátní penzijní program ZENIT.

2016

Od roku 2016 rozšířila Conseq Investment Management své služby o management emisí korporátních dluhopisů. Na tomto poli pomáhá emitentům z různých sektorů vydat, upsat a následně administrovat jejich korporátní dluhopisy. Milníkem v této oblasti byla činnost hlavního manažera při emisi hypotečních zástavních listů jedné z českých bank v roce 2018. Celkový objem realizovaných emisí již přesahuje 2,5 mld. CZK.

Conseq Investment Management je již několik let pevnou součástí českého kapitálového trhu a v posledních letech úspěšně proniká i na polský a slovenský trh. Objemem obhospodařovaného majetku se řadí mezi největší české investiční manažery. O spokojenost zákazníků, kterými jsou institucionální investoři, domácí průmyslové podniky, municipality a rovněž stovky tisíc privátních klientů, se stará profesionální tým, jehož práce je pravidelně oceňována nezávislými odborníky v ČR i zahraničí.

2017

Za zmínku určitě stojí mnohonásobné ocenění v anketě Zlatá koruna jak pro investiční produkty Active Invest a Horizont Invest, tak pro penzijní program Zenit i Globální akciový účastnický fond. Velkým úspěchem bylo také zařazení našeho portfolio manažera Martina Pavlíka do žebříčku Citywire, kdy byl vyhlášen 14. nejlepším portfolio manažerem do 40 let na světě v tříletém období do ledna 2017 (z asi 15 tisíc hodnocených).

2019

V době 25. výročí svého založení (v polovině roku 2019) měla skupina Conseq přes 120 zaměstnanců a starala se o aktiva v objemu 70 mld. Kč pro cca 500.000 klientů.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.