Conseq Investment Management, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, IČ: 26442671, DIČ: CZ699003166.

Sídlo:

Burzovní palác, Rybná 682/14 110 00 Praha 1
tel.: +420 225 988 225
fax: +420 225 988 202
e-mail: fondy@conseq.cz

Klientský servis je k dispozici každé pondělí až čtvrtek od 8 do 18 hodin a každý pátek od 8 do 17 hodin. V tomto časovém rozpětí můžete kontaktovat naše call centrum (infolinku), v případě potřeby osobní schůzky jsou Vám naši zaměstnanci k dispozici každý všední den v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin na adrese sídla společnosti.

Pro domluvení termínu osobní schůzky prosím vyplňte kontaktní formulář. Jste-li již naším klientem, poprosíme o uvedení čísla Vaší smlouvy.

Základní kapitál:

Kč 20 000 000,00

Auditor:

Ernst & Young Audit, s.r.o.

Předmět činnosti Conseq Investment Management, a.s.:

  • obhospodařování majetku zákazníka, je-li součástí majetku investiční nástroj (asset management);
  • poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů (investiční poradenství);
  • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet;
  • přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka (distribuce podílových fondů);
  • úschova a správa investičních nástrojů (služby custody);
  • poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem obchodu s investičním nástrojem;
  • provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
  • upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání;
  • umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání;
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Licence: Veškeré uvedené činnosti vykonává Conseq Investment Management na základě povolení (licence) Komise pro cenné papíry vydaného dne 5. 3. 2001 pod číslem 431/15746/2000/1.

Kód BIC: COVGCZP1

Členství v asociacích:

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Spolupracujeme také s Českou asociací společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF)

Akcionáři:

Jediným akcionářem je společnost Conseq Group, a.s., IČ 17983843, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Existence koncernu:

Společnost Conseq Investment Management je součástí koncernu Conseq

Orgány společnosti a management

Představenstvo:
Ing. Richard Siuda, předseda
Ing. Tomáš Vystrčil, místopředseda
Ing. Jan Martinec, člen
Ing. Ondřej Matuška, člen

Dozorčí rada:
Ing. Aurelian Teppervien, předseda
Ing. Martina Čermáková, místopředseda
Tomáš Sysel, člen

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.