Naši lidé

Největší akcionáři společnosti jsou i jejími manažery. Od samotného založení se podílí na jejím rozvoji, stojí za každým krokem vedoucím ke zkvalitňování poskytovaných služeb. Proto právě oni nesou plnou odpovědnost vůči klientům a obchodním partnerům.

Jan Vedral

Předseda představenstva


Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Conseq Investment Management pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Jan Vedral

Hana Blovská

Místopředsedkyně představenstva


Vystudovala matematickou analýzu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. První čtyři roky své praxe, od roku 1993, pracovala v Československé obchodní bance. Nejdříve v odboru custody, později jako zástupkyně ředitele odboru obchodování s cennými papíry. Na obou uvedených pozicích byla odpovědná zejména za přípravu produktů a budování vztahů s klienty z řad mezinárodních finančních institucí. V custody se mimo jiné spolupodílela na vzniku procesů, jež umožnily vstup prvním zahraničním investorům na nově vzniklý český kapitálový trh. V odboru obchodování s cennými papíry zase naopak otevírala cestu prvním českým investorům na zahraniční kapitálové trhy. Tyto své zkušenosti měla dále možnost uplatnit ve společnosti Expandia Finance na pozici ředitelky divize sales and trading. Do společnosti Conseq Finance nastoupila v roce 1999 a řídila zde skupinu investičního managementu. Po založení dceřiné společnosti Conseq Investment Management se stala její ředitelkou. Do její odpovědnosti patří strukturace produktů, jejich marketing a prodej. Dále se zaměřuje na navazování a rozvoj vztahů s klienty a distribučními zástupci.

Hana Blovská

Lukáš Vácha

Člen představenstva a obchodní ředitel
Wealth Management


Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a v rámci akademického programu studoval rovněž Universität zu Köln v Kolíně nad Rýnem. Od roku 2000 do konce roku 2002 pracoval v Conseq Finance, a.s. jako obchodník s dluhopisy. V letech 2003 až 2005 působil v České spořitelně, a.s. jako produktový manažer pro segment malých a středních firem, kde měl na starosti úvěrové produkty pro financování energetických úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve spolupráci s IFC (International Finance Corporation), členem skupiny Světové banky. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval v ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, jako account manager pro institucionální klienty. V prosinci 2008 se vrátil do skupiny Conseq a v Conseq Investment Management má jako obchodní ředitel na starosti sekci privátních a institucionálních klientů.

Lukáš Vácha

Richard Siuda

Ředitel externího prodeje a člen představenstva


Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Během posledního roku studií byl v roce 2001 přijat do společnosti Conseq Investment Management, a.s., na pozici portfolio administrátora, po dvou letech přešel na pozici manažera prodeje zodpovědného zejména za školení externí distribuce a servis obchodním partnerům a klientům. V roce 2006 byl jmenován do pozice ředitele pro prodej investičních produktů prostřednictvím externích distribučních sítí a na podzim téhož roku zvolen členem představenstva společnosti Conseq Investment Management. V roce 2012 byl navíc zvolen členem představenstva nově vzniklé Conseq penzijní společnosti a do jeho zodpovědnosti tak patří vývoj produktů pro retailovou klientelu a vztahy s externími distribučními partnery nejen v oblasti investičních produktů, ale také doplňkového penzijního spoření.

Richard Siuda

Ondřej Matuška

Člen představenstva a senior portfolio manažer


Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Při studiu pracoval v Hospodářských novinách jako odborný redaktor pro oblast zahraničních kapitálových trhů. Po ukončení studia působil kratší dobu jako analytik v oddělení komerčního bankovnictví Erste Bank Sparkassen CR, později České spořitelny. Do společnosti Conseq Finance nastoupil v roce 2000. Jako junior portfolio manažer zodpovídal za řízení cash-flow klientských portfolií a exekuci investičních rozhodnutí. Od roku 2003 působí jako portfolio manažer v Conseq Investment Management, kde je primárně odpovědný za dluhopisové složky klientských portfolií a za fondy Conseq Invest Dluhopisový, Konzervativní dluhopisový a Dluhopisů nové Evropy. V investičním týmu s Janem Vedralem se podílí na vytváření investičních strategií. V srpnu roku 2008 byl zvolen členem představenstva.

Ondřej Matuška

Tomáš Vystrčil

Člen představenstva


Absolvoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze. Poté pokračoval ve studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 1994 (ještě v průběhu studia na VŠE) nastoupil na pozici programátora v nově vznikajícím Českomoravském penzijním fondu (nyní ČSOB Penzijní společnost). V roce 1995 se stal finančním ředitelem, nedlouho potom i členem představenstva a v letech 2001–2003 zastával funkci generálního ředitele Českomoravského penzijního fondu. V roce 2003 se rozhodl změnit obor působení a z oblasti penzijních fondů přešel do oblasti životního pojištění, kde působil nejdříve na pozici ředitele úseku životního pojištění v AXA pojišťovně a poté na pozici ředitele provozu v AEGON Pojišťovně. Od roku 2011 pracuje ve společnosti Conseq Investment Management, zodpovídá za divizi operací, je členem představenstva a podílí se na expanzi finanční skupiny Conseq do oblasti doplňkového penzijního spoření.
 

Tomáš Vystrčil
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.