Proč si nás vybrat?

Conseq Investment Management jako česká firma zná dokonale potřeby českých investorů.

Náš investiční tým pod vedením zakladatele firmy Jana Vedrala patří k nejzkušenějším investičním týmům specializovaným na investice na finančních trzích nových členských zemí EU středoevropského regionu.

Rozumíme vám

Dokonale známe české prostředí

Conseq Investment Management jako česká firma zná dokonale potřeby českých investorů. Ti jsou svojí povahou obvykle konzervativní, vydělávají a utrácejí převážně české koruny. Proto se většinou snaží maximalizovat korunovou hodnotu svých investic. 

Specializujeme se na české investory

Základní měnou našich produktů je česká koruna. Díky tomu nevystavujeme své klienty nežádoucím výkyvům směnných kurzů zahraničních měn. Pokud však klient chce investovat do zahraničních měn či směřuje-li investiční záměry mimo náš "investiční vesmír", tedy mimo finanční trhy nově přistoupivších středoevropských zemí EU, máme v nabídce investiční produkty partnerských investičních manažerů z řad renomovaných mezinárodních finančních institucí.

Přizpůsobujeme se vašim potřebám

Díky tomu, že jsme soukromá firma, umíme portfolio nabízených produktů a služeb flexibilně, bez zdlouhavých schvalovacích procesů, přizpůsobit potřebám klientů. Například vznikne-li mezi našimi klienty či obchodními zástupci poptávka po určitém specifickém produktu, dokážeme na ni zareagovat zpravidla již během několika týdnů. Jedná-li se o investici do jiných aktiv, než na která se specializujeme, uspokojíme tuto poptávku obvykle špičkovými produkty našich partnerů. 

Vážíme si důvěry

Vybudovali jsme si dlouholetou důvěru

Naše snažení směřujeme k tomu, abychom si získali a trvale udrželi důvěru našich klientů a obchodních zástupců. Důvěru totiž vnímáme jako nejcennější aktivum, jímž může finanční instituce disponovat a bez které nemůže existovat. Naše heslo to jen potvrzuje: „Musím-li volit mezi ztrátou důvěry klienta a finanční újmou – zvolím raději finanční újmu, neboť peníze pravděpodobně vydělám zpět, ztracenou důvěru jen velmi těžko.“

Chováme se transparentně

Neustále usilujeme o vysokou míru informační otevřenosti, a to jak při podávání zpráv o výkonnosti námi obhospodařovaných portfolií a fondů, tak při prezentaci našich finančních výkazů. Toto pravidlo platí nejen v lepších časech, kdy trhy rostou, vše se daří a není těžké prezentovat vlastní úspěchy, ale také v dobách nepříznivých, které zákonitě patří k vývoji na finančních trzích. Jsme přesvědčeni, že právě tehdy je pravidelná a otevřená komunikace s klienty a obchodními zástupci pro udržení vzájemné důvěry nejdůležitější.

Garantujeme kontinuitu obchodních vztahů

Conseq působí na domácím trhu úspěšně již od roku 1994. Český trh je pro naše obchodní podnikání naprosto klíčový. Proto nehrozí, že bychom v České republice náhle ukončili činnost, a tak způsobili klientům či distribučním partnerům nepříjemnosti s tím spojené. S námi mají klienti a obchodní partneři jistotu kontinuity a integrity obchodních vztahů.  

Neseme osobní odpovědnost

Conseq Investment Management má transparentní akcionářskou strukturu. Největší akcionáři společnosti jsou i jejími manažery. Od samotného založení se podílí na jejím rozvoji, stojí za každým krokem vedoucím ke zkvalitňování poskytovaných služeb. Proto právě oni nesou plnou odpovědnost vůči klientům a obchodním partnerům.

Nabízíme špičkové produkty 

Co děláme, umíme dobře

Náš investiční tým pod vedením zakladatele firmy Jana Vedrala patří k nejzkušenějším investičním týmům specializovaným na investice na finančních trzích nových členských zemí EU středoevropského regionu. V této oblasti dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků.

Chceme pro vás maximum

Nespokojujeme se s průměrnými výsledky, vždy chceme pro naše klienty maximum, čeho lze v danou chvíli na trhu dosáhnout. Naším cílem není kopírovat výkonnost trhu, na kterém právě investujeme. Chceme být lepší. Tomu odpovídá i náš aktivní investiční styl včetně výběru partnerů, s nimiž spolupracujeme.

Rovněž naši partneři, jejichž produkty využíváme, patří k mezinárodně respektovaným investičním manažerům se specializací na příslušný region, resp. příslušnou třídu aktiv. Jejich dlouhodobě dosahované výsledky je řadí v oboru ke světové špičce, a tak dávají dobrý předpoklad, že jimi obhospodařované fondy budou i nadále vykazovat nadprůměrné zhodnocení. 

Svět investic teď máte na dosah z jednoho místa

Spojíme-li naše schopnosti a zkušenosti s investicemi v našem regionu se zkušenostmi a schopnostmi našich partnerů na globálních trzích, máme komplexní portfolio špičkových investičních produktů, které jsou k dispozici našim klientům a obchodním zástupcům na jednom jediném místě. 

Staráme se o vás

Zaručujeme vám 100% péči

Obor, ve kterém podnikáme, se obecně nazývá „finanční služby“. Vybrali jsme si jej sami a zcela dobrovolně. Plně si tedy uvědomujeme, že naším posláním je sloužit našim zákazníkům i obchodním zástupcům. Naše postavení na trhu nás vystavuje objektivně tvrdším podmínkám než naši konkurenci tvořenou zejména velkými tuzemskými bankami a pobočkami renomovaných zahraničních bank. Proto musíme poskytovat své služby v nejvyšším možném standardu, abychom byli plně konkurenceschopní. Navíc jsme se od počátku soustředili zejména na institucionální investory, jejichž požadavky na kvalitu, včasnost, rozsah a spektrum poskytovaných služeb jsou opravdu enormní. Získat si a udržet takové klienty pro nás znamená tyto požadavky plnit v každém ohledu tak, aby byli naprosto spokojeni. Jsme tudíž zvyklí věnovat klientům individuální péči a přizpůsobit své služby a produkty jejich potřebám a přáním.

Obdobný standard, jaký poskytujeme institucionálním investorům, se snažíme nabídnout i obchodním zástupcům. Při spolupráci s nimi vycházíme z filozofie: „Obchodní zástupce prodává a Conseq zařídí vše ostatní“. Jinými slovy jsme si vědomi, že mnohem těžší než finanční produkt „vyrobit“ je ho úspěšně nabídnout. Proto se jim snažíme zajistit takové podmínky, aby se mohli soustředit pouze na jednání s klienty. 

Nabízíme vám přátelství

Při budování obchodních vztahů vycházíme z předpokladu, že vždy je lépe obchodovat s přáteli než s nepřáteli. Proto věnujeme mimořádnou pozornost komunikaci s našimi klienty a obchodními zástupci. Vždyť vzájemná spolupráce založená na důvěře a úctě by měla být pro obě strany potěšením.

Jsme nezávislí

Nemusíme se omezovat

Conseq Investment Management je soukromá nezávislá společnost nepatřící do skupiny žádné banky ani pojišťovny, což přináší našim klientům a obchodním zástupcům některé zřejmé výhody. Při výběru investičních společností, jejichž fondy zařazujeme do našeho produktového portfolia, nejsme omezeni na společnosti v rámci jakéhokoli kapitálového propojení a můžeme se zaměřit pouze na kvalitu produktů a služeb, které nabízejí. Totéž platí o výběru obchodníků, prostřednictvím nichž realizujeme transakce na kapitálových trzích, i custodianů, kteří  pro nás a naše klienty vypořádávají obchody a spravují účty. Naše nezávislost nám umožňuje pro klienty vyjednat nejlepší možné podmínky.

Nehrozí střet zájmů

Conseq Investment Management téměř neobchoduje na vlastní účet a nezabývá se ani poskytováním služeb investičního bankovnictví. Proto se prakticky nemůže dostat do situace, ve které by se střetával zájem klientů, jimž obhospodařuje portfolia, se zájmy vlastními či se zájmy emitentů, jejichž cenné papíry jsou součástí jejich portfolií. Totéž platí o riziku zneužití vnitřních informací. 

Nekonkurujeme si

Conseq Investment Management nebuduje vlastní prodejní síť, a tudíž nekonkuruje obchodním zástupcům, s nimiž spolupracuje.

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.