Hledáte vhodnou alternativu ke spořicím účtům?

    • Blog

Založením fondu Conseq Repofond jsme se rozhodli uspokojit poptávku velice konzervativních investorů, kteří hledají alternativu k depozitním účtům u bank a nejsou spokojeni s pomalým promítáním růstu úrokových sazeb do jejich úročení nebo své účty svazují přísnými podmínkami na maximální částky či aktivní využívání jiných produktů. 

Hledáte vhodnou alternativu ke spořicím účtům?

Očekávaný výnos u tohoto fondu je aktuálně 6,25 % p.a. (dle výše repo sazby ČNB ve výši 7 % k datu založení fondu, obecně repo sazba ČNB mínus 0,75 %).

Conseq Repofond nabízí i drobnějším investorům možnost podílet se svými výnosy na rostoucích úrokových sazbách. Investičním cílem fondu je prostřednictvím vkladů a zejména reverzních repo operací dosahovat zhodnocení v českých korunách na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 procentního bodu. Je určen pro investory, kteří hledají:

  • alternativu k depozitním vkladům u bank a chtějí přitom rozložit kreditní riziko;

  • minimální úrokové riziko a naopak dopředu dobře predikovatelný výnos;

  • možnost dočasně bezpečně “zaparkovat” své investice při očekávání poklesu cen rizikových aktiv.


Při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 7 % lze výnos fondu od jeho spuštění očekávat na úrovni 6,25 % p.a. Případný další růst sazeb bude znamenat okamžité zvýšení dosahovaného výnosu fondu.

"Založením fondu jsme se rozhodli uspokojit poptávku velice konzervativních investorů, kteří hledají alternativu k depozitním účtům u bank a nejsou spokojeni s pomalým promítáním růstu úrokových sazeb do jejich úročení nebo své účty svazují přísnými podmínkami na maximální částky či aktivní využívání jiných produktů. Conseq Repofond bude mladším bratříčkem fondu Conseq Depozitní plus, který je fondem kvalifikovaných investorů s velice podobnou investiční strategií a který využívají zejména privátní a institucionální klienti s minimální částkou 1 mil. Kč a více. Celkový objem majetku fondu překročil 4 mld. Kč a stal se v tomto prostředí velice oblíbeným. Od Conseq Repofondu očekávám v současném prostředí obdobný zájem ze strany drobných investorů”, vysvětluje Richard Siuda, předseda představenstva.

Více se o fondu Conseq Repofond

Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Uvedený očekávaný výnos je odhadem platným pro aktuální výši repo sazby ČNB, tj. 7,00 % a nepředstavuje přesný ukazatel. Tato sazba se může v čase měnit a ani odhad na základě současné sazby platné k 1. 7. 2022 nezaručuje budoucí výnos. Fond cíluje na výnos na úrovni 14denní repo sazby ČNB snížené o 0,75 % p.a. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. S platností od 12. 7. 2022 je fond obchodován každý týden v úterý. Vstupní poplatek je maximálně 0,5 %.

Upozornění k publikovaným článkům ›