Nejčastější investiční mýty Čechů

    • Blog

Akcie, dluhopisy, otevřené podílové fondy. Pro některé Čechy se stále jedná o jednu velkou neznámou a naše republika dle průzkumů za většinou vyspělých států zaostává – raději dává přednost konzervativnímu spoření. Pojďme se podívat na nejčastější mýty, které nás brzdí v rozletu a na závěr i na nějaké mýty z opačné strany – z pohledu přehnaných optimistů.

Nejčastější investiční mýty Čechů

NEJČASTĚJŠÍ MÝTY OPATRNÝCH ČECHŮ:

1. Investování je jen pro profesionály
„Na to, abych mohl/a investovat, musím mít alespoň vysokou školu nebo vyšší odborné vzdělání (případně maturitu z matematiky).“

  • Nemusíte. Každá společnost má zákonnou povinnost zjišťovat znalosti a zkušenosti klienta pomocí investičních dotazníků. Na základě vyhodnocení testu přiměřenosti a zjištění tzv. „cílového trhu“ zjistí, do jaké kategorie patříte a podle toho Vám pomůže vybrat vhodný produkt. Může se samozřejmě stát, že budete chtít vyzkoušet rizikovější strategii, než by byla pro Vás vhodná – v takovém případě podepisujete, že jste s tímto rizikem srozuměni.
  • Pokud nejste profesionálové, jednoduše svěřte své prostředky profesionálům. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že výběr správného „profesionála“ je základ úspěchu. Můžete dát na doporučení své rodiny nebo známých. Nicméně určitě není od věci si nastudovat nějaké úplné základy investování – minimálně si zjistit, co je investiční trojúhelník a jak souvisí plánovaná délka investování s rizikovostí investičních produktů.


2. K investování potřebuji velký kapitál
„Když někde čtu o investorech, většinou se jedná o hodně movité lidi. Kde bych vzal/a na investování já?“

  • Za investora může být považován kdokoliv, kdo vkládá své prostředky do jakýchkoliv investičních instrumentů. V dnešní době se setkáte přes různé platformy i s možností investovat za stokorunu měsíčně. Tuto částku zvládnete dát dohromady i s minimální mzdou.


3. Investování je pro mě příliš rizikové
„Radši zůstanu jen u spořicího účtu a stavebka, investováním můžu o všechno přijít.“

  • Nebudeme tvrdit, že investování není rizikové vůbec. S kolísáním ceny (tzv. „volatilitou“) počítejte vždy. Jak jsme již zmiňovali v prvním bodě, investiční specialista by si měl nejprve zjistit, jaké riziko jste ochotní podstoupit a co pro Vás je a není přiměřená ztráta. Pokud Vám hrůzou vstávají vlasy na hlavě, když se hodnota Vaší investice dostane jen o pár korun níže, než byla vložená částka, pak opravdu investování nebude to pravé pro Vás. Pakliže jste ochotni akceptovat jen minimální kolísání, zvolte krátkodobé investiční nástroje vhodné na dobu jednoho až tří let. Ovšem čím déle jste ochotni „přečkat“ i větší dočasný pokles finančních trhů, tím větší odměna Vás obvykle v závěru čeká.

 
4. Nebudu mít peníze hned po ruce nebo za předčasný prodej/výběr budu platit sankce
„Když se dostanu do potíží a budu nutně potřebovat větší částku, budu k ní mít přístup?“

  • Je dobré si ještě před nákupem investičního nástroje zjistit jeho likviditu  – tedy za jakou dobu od zadání požadavku přistanou na bankovním účtu peníze. Pozor, ne všechny investiční nástroje to mají stejně a je dobré se informovat ještě před nákupem ohledně likvidity a výstupních poplatků. Většinu běžných otevřených podílových fondů zpeněžíte do 10 pracovních dnů, u speciálních fondů (např. nemovitostních nebo u fondů kvalifikovaných investorů) se může jednat o týdny, ale výjimkou nejsou ani měsíce. Ohledně těchto údajů se informujte u svého finančního poradce nebo přímo u společnosti, kde budou podílové listy vedeny.


NEJČASTĚJŠÍ MÝTY NEOPATRNÝCH ČECHŮ:

1. Investicemi zbohatnu
„Na jednom podcastu o investování říkali, že díky složenému úročení se mi za deset let ztrojnásobí vložená částka.“

  • K podobným prohlášením je třeba se stavět skepticky. Ne, že by nebylo možné zněkolikanásobit vloženou částku, ale aby platil výrok výše, musela by být splněna některá z podmínek: buď by musela být délka držení investice 20 let (při průměrném zhodnocení 6 % p. a.) nebo by investování skutečně trvalo cca 10 let, ale zhodnocení by muselo být okolo 13 % p. a. Opět – ne, že by nebylo možné získat na investici takové zhodnocení, nicméně je důležité mít reálná očekávání a čím vyšší zhodnocení investiční manažer „slibuje“, tím je potřeba počítat s vyšším rizikem.
  • Riziko je pak možné snížit diverzifikací – např. fondy Active Invest od Conseq Funds investiční společnost, a.s. jsou rozmanité a v rámci pouhého jediného fondu můžete už od 500 korun měsíčně koupit více než 40 různě zaměřených fondů od nejrůznějších správců (jsou to tzv. „fondy fondů“). Koncept fondu fondů je také daňově optimální, protože investor drží stále jeden fond, přestože portfolio tohoto fondu se může dynamicky přizpůsobovat situaci na trzích.


2. Jednoduše si udělám analýzu nejúspěšnějších titulů a do těch investuji
„Tato akcie/cena podílového listu za poslední dva roky vzrostla o 30 %, to je jistý zisk do budoucna.“

  • Ačkoliv je to omílané téma stále dokola, neodpustíme si to. Tato věta by se měla tesat do kamene: Historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. O to spíše v případech, kdy nějaký investiční instrument vzroste razantně za krátkou dobu. Často jde spíše o známku toho, že jde o investici s vyšším rizikem a není vyloučeno, že v budoucnu může opět dojít k extrémnímu výkyvu, ale opačným směrem.


Teď už víte, čeho se nebát a čeho se naopak vyvarovat. Na závěr už nezbývá nic jiného, než vám popřát mnoho investičních úspěchů.


Michaela Reichlová
Specialistka klientského servisu

 

Upozornění k publikovaným článkům ›