Aktivní investiční strategie brzy povstanou z popela

  Analytici francouzské banky Société Générale provedli výzkum výkonnosti globálních akciových trhů od roku 1995. Zkoumali výkonnost 16 tisíc akcií obchodovaných na světových burzách v ročním a dvouletém horizontu a tyto výkonnosti porovnávali s výkonností amerického akciového indexu S&P 500. Došli k závěru, že od roku 2011 má velká většina individuálních světových akcií horší výkonnost než americký index S&P 500. Pokud se podíváme na poslední období, v posledních dvou letech mělo 78 % akcií horší výkonnost než americký index, a v posledním roce mělo horší výkonnost 66 % akcií.

  Jaký je závěr z tohoto investičního výzkumu? S tím, že Fed prováděl a nyní opět provádí kvantitativní uvolňování a americké společnosti provádí masivní zpětné akciové odkupy financované dluhem, byl index S&P 500 v posledním období jednoduše nejlepším aktivem, které mohli investoři vlastnit. Tento závěr je dán také tím, že složení indexu S&P 500 je dáno tržní kapitalizací jednotlivých společností a jeho výkonnost tedy není jednoduše dána prostým průměrem výkonností všech akcií v indexu obsažených. Nejlepší výkonnosti přitom dosahovali největší technologické společnosti – Apple, Amazon, Facebook, Microsoft a Google – tudíž výkonnost indexu byla výkonností těchto obřích společností masivně ovlivněna.
  percentage_of_global_stocks-(1).png Zdroj: Société Générale

  Domnívám se, že se index S&P 500 dostal na neudržitelně vysokou úroveň a že především valuace největších společností uvedených výše jsou značně přehnané. Myslím si, že dříve či později se musí dostavit efekt navracení se k průměru (mean-reversion), což znamená, že akcie, resp. indexy s nejlepší výkonností v uplynulém období budou v následujícím období naopak zaostávat. Nejlepší investičním rozhodnutím v uplynulých letech tedy pravděpodobně bylo nakoupit jednoduše burzovně obchodovaný fond (ETF) na index S&P 500. Toto období je již nicméně podle mého názoru pomalu za námi a blíží se období, kdy aktivně spravované fondy opět vystoupí ze svého stínu a budou alespoň po nějakou dobu předvádět lepší výkonnost než pasivní strategie.

  Michal Stupavský
  investiční stratég skupiny CONSEQ