Americké versus neamerické akcie

  V rámci naší globální akciové alokace máme vůči srovnávacím indexům výrazně podvážené americké akcie a na druhou stranu máme celkově nadvážené neamerické akcie, tedy tzv. zbytek světa. Toto nastavení našich investičních portfolií se nám zatím v letošním roce vyplácí, neboť výkonnost amerického akciového indexu S&P 500 (+4 %) je o něco horší než výkonnost neamerických akcií, jež jsou sdruženy v indexu MSCI All Country World ex-US (+6 %). Zároveň se domníváme, že by měla tato nadvýkonnost „zbytku světa“ pokračovat i v následujícím období a to ze dvou klíčových fundamentálních důvodů.

  Americké versus neamerické akcie

  Zaprvé, akcie mimo USA jsou podstatně levnější než americké akcie. Forward P/E indexu S&P 500 totiž nyní činí 18,2x, zatímco forward P/E indexu MSCI All Country World ex-US nyní činí 12,8x. To přitom znamená, že akcie mimo USA jsou nyní v průměru o 30 % levnější než americké akcie, přičemž zároveň platí, že je tento valuační diskont podstatně větší, než činí dlouhodobý historický průměr.

  Zadruhé, očekávaná dynamika korporátních zisků (EPS – earnings per share) akcií mimo USA na 12-měsíčním horizontu je podle konsenzuálního odhadu analytiků dle agentury Bloomberg podstatně lepší než u amerických akcií. U neamerických akcií se totiž na 12-měsíčním horizontu v průměru očekává růst korporátních zisků o 2 %, zatímco u amerických akcií by mělo dojít k 2% poklesu.

  Celkově se proto domníváme, že fundamenty nyní hrají výrazně v neprospěch amerických akcií, a proto by se jejich silná nadvýkonnost zaznamenaná od globální finanční krize měla postupně chýlit ke konci.

  Michal Stupavský
  Investiční stratég

  Upozornění k publikovaným článkům ›