Burzovní bubliny dokážeme rozeznat až zpětně

    • Conseq v médiích
    • conseq

Burzovní investoři jsou při svém rozhodování zatížení řadou předsudků, což pak vede k chybám při výběru investic. Tvrdí to v rozhovoru pro Hospodářské Noviny hlavní investiční stratég investiční společnosti Conseq Michal Stupavský. Právě on se zabývá oblastí takzvaných behaviorálních financí – tedy zkoumáním chování lidí v oblasti finančních trhů. Na toto téma vydal před několika lety i knihu nazvanou Investor 21. století.

Burzovní bubliny dokážeme rozeznat až zpětně

HN: Proč by podle vás měli investoři něco vědět o psychologii investování?
Podíval bych se na to z jiného úhlu. Tradiční finanční teorie je zcela odtržená od reality. Například dává rovnítko mezi riziko a kolísání cen cenných papírů, což je hodně teoretické asrealitou to nemá nic společného. Podle mě většina investorů spojuje riziko s nějakou pravděpodobností trvalé ztráty kapitálu.

HN: A tak to není?
Moderní teorie zdůrazňuje, že by se investoři měli dívat na portfolio jako na celek, a ne na jednotlivé finanční nástroje odděleně. Přičemž v realitě se ukazuje, že investoři si vytváří v hlavě takzvané mentální účty. Jde o mentální účetnictví, kdy každý individuální cenný papír má v hlavě investora vlastní provozní skóre. A hodnotí se zisky, ztráty na konkrétním cenném papíru. Důležité také je, že tradiční finanční teorie je hodně založená na teorii efektivních trhů, kterou zpopularizoval Eugene Fama. Ta říká, že finanční trhy a cenné papíry jsou vždy správně oceněné. Takže investoři v podstatě nemají šanci na dlouhodobé bázi překonávat zhodnocení burzovních indexů.

HN: Proč se tedy zabývat zkoumáním chování investorů?
Když začali Daniel Kahneman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2002, s Amosem Tverským v 70. letech dělat svůj výzkumv oblasti kognitivní psychologie, který položil základy behaviorálních financí a obecně behaviorální ekonomie, přišli na to, že lidské uvažování a rozhodování je rozděleno na dvě zcela odlišné části. Jeden typ uvažování je rychlý, intuitivní a prakticky nevědomý.Lidé jej používají neustále, v průběhu celého dne. V drtivé většině případů nese tento typ uvažování své ovoce. Nicméně co se investování týče, vzhledem k tomu, že lidské uvažování je zatíženo takzvanými behaviorálními předsudky, tento typ uvažování často vede u analytičtějších rozhodovacích problémů k zásadním chybám. Druhý typ uvažování a rozhodování je pomalý, logický a racionální. Ten ovšem lidé nedokážou používat nevědomky a automaticky. Lidé kvůli němu musí vyvinout určité úsilí. 

Pokračujte ve čtení článku zde -> Burzovní bubliny dokážeme rozeznat až zpětně - HN

 

Zdroj: Hospodářské Noviny