Centrální banky nad inflací ještě zdaleka nemají vyhráno

    • Denní glosa

Dle výpočtů agentury Bloomberg dosáhla průměrná globální míra inflace vrcholu v říjnu na úrovni 10,3 %. Od tohoto okamžiku pak pozorujeme velice mírné dezinflační tendence, když na konci roku tento ukazatel dosáhl hodnoty 9,7 % a aktuálně činí 9,0 %.

Centrální banky nad inflací ještě zdaleka nemají vyhráno


Investoři na tento mírní dezinflační vývoj reagovali prudkou rally, když od začátku roku nejširší globální akciový index MSCI All Country World připisuje zisk 8 % a nejširší globální dluhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond připisuje zisk 2 %. Mají tak již centrální bankéři nad inflací vyhráno? My se domníváme, že velice pravděpodobně nikoliv.

Pohled na meziměsíční jádrovou inflací, která očišťuje hlavní inflační indexy o volatilní položky energií a potravin, v USA a eurozóně jednoznačně ukazuje, že fundamentální inflační tlaky jsou i nadále velice silné. Meziměsíční jádrová inflace v USA v prosinci totiž činila 0,3 % a v eurozóně dokonce 0,6 %. V anualizovaném vyjádření by pak tyto hodnoty byly poměrně výrazně nad 2% inflačním cílem Fedu a ECB.

Ohledně míry inflace napříč celou světovou ekonomickou proto nyní zastáváme celkově takový názor, že se inflace v nejbližších letech k 2% inflačním cílům velice pravděpodobně nevrátí a spíše bude oscilovat kolem podstatně vyšších úrovní, řekněme 4-5 %, a to zároveň s podstatně vyšší volatilitou než v minulosti.

Vidíme v této souvislosti několik dlouhodobých globálních strukturálních sekulárních trendů, které budou inflaci ještě poměrně dlouho udržovat na silně zvýšené hladině:

1) dlouhodobě klesající dynamika produktivity práce;
2) dlouhodobě klesající dynamika populace v produktivním věku (demografie);
3) nastupující deglobalizace a trend ke zkracování globálních dodavatelsko-odběratelských řetězců;
4) oproti minulosti podstatně dražší komodity a energie, kdy je mezní produkce čím dál dražší (tzv. peak-cheap energy);
5) vojenský konflikt na Ukrajině, přičemž válka má vždy silnou tendenci být hodně inflačním faktorem. Tyto fundamentální faktory budou podle našeho názoru udržovat inflaci i v následujících kvartálech a letech do značné míry silně zvýšenou.
 

Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornění k publikovaným článkům ›