Conseq bude nově investovat do vysoce úročených firemních dluhopisů

  Nový fond Conseq vysoce úročených dluhopisů nabídne i drobnějším investorům možnost investovat do firemních dluhopisů mimo investiční ratingový stupeň. Ty nabízejí v době nízkých až nulových bezrizikových výnosů výrazně vyšší potenciální výnos oproti dluhopisům investičního ratingového stupně či státním obligacím.

  Conseq bude nově investovat do vysoce úročených firemních dluhopisů

  Trh vysoce úročených dluhopisů, tedy těch spekulativního ratingového stupně, je dynamicky rostoucím segmentem, který v rámci kontinentální Evropy profituje z probíhajícího procesu sekuritizace (částečný přesun zdrojů financování společností z komerčního bankovnictví na kapitálový, konkrétně na dluhopisový trh). 
   
  “Segmentu firemních dluhopisů nahrává také trvající podpora extrémně uvolněných měnových politik hlavních světových centrálních bank, zajišťujících vysokou likviditu finančních systémů, nulové až negativní měnově politické sazby, sazby peněžního trhu a bezrizikové (státní) obligační výnosy tlačící investory vzhůru po křivce výnos/riziko. Pozitivním faktorem je v neposlední řadě také očekávané postcovidové ekonomické oživení, kterému budou v globálním měřítku pomáhat také rozsáhlé fiskální impulsy,” vysvětluje Ondřej Matuška, Senior Portfolio Manager Conseq Investment Management a.s.
   

  Hlavní charakteristiky fondu:

  • investice již od 500 CZK měsíčně
  • odhadované TER: 1,25 % (třída A)
  • průměrný cílovaný výnos do splatnosti nakupovaných dluhopisů 6–8 %; odhad výnosu pro podílníky cca v rozmezí 4–7 %
  • zaměření na vybrané vysoce úročené (ratingové hodnocení v rámci spekulativního stupně) emise perspektivních firem zejména ze západní, střední a východní Evropy a Skandinávie
  • vysoká diverzifikace portfolia (omezení expozice na emitenta limitem 3 % objemu portfolia)
  • výrazně vyšší likvidita portfolia oproti produktům zaměřeným na půjčky/úvěry či private equity


  “Při výběru jednotlivých firemních emisí se zaměřujeme na různé obory. Věříme například vybraným emitentům z různých oblastí průmyslu, oil & gas včetně servisních společností, IT firem dodávajících řešení v oblasti automatizovaného marketingu, e-commerce či například multiplayer gamingu. Rezervovaní jsme naopak vůči řadě e-commerce platforem, které se prezentují pouze očekávaným růstem výnosů, přičemž případná profitabilita je věcí vzdálené budoucnosti, či též vůči některým emisím z realitního sektoru,” uzavírá Ondřej Matuška.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›