Conseq Realitní modernizuje retail park v Hradci Králové

  Otevřený podílový fond Conseq realitní investuje do revitalizace retailového parku v Hradci Králové, která proběhne od dubna do poloviny srpna 2021 s cílem zvýšení atraktivity pro zákazníky i nájemce. Park je ve vlastnictví fondu od roku 2019. Nabízí 21 185 m2 pronajímatelné plochy a nachází se v atraktivní a výborně dostupné lokalitě na jihozápadě Hradce Králové.

  Conseq Realitní modernizuje retail park v Hradci Králové

  “Již při koupi jsme plánovali, že bude třeba tento park výrazněji modernizovat. Podle vstupních analýz, které se později potvrdily, se nachází na skvělém místě a má velké možnosti dalšího rozvoje. Pro tento rozvoj je však celé centrum potřeba výrazněji revitalizovat, neboť jeho výstavba započala již v roce 2000. Z výběrového řízení na revitalizaci vyšel jako vítěz renomovaný architektonicko-projekční ateliér Fabionn, který má velké zkušenosti s úpravami obchodních prostor obchodních center,” komentuje Vladan Kubovec, portfolio manažer fondu Conseq realitní.

  Cílem revitalizace je přiblížit centrum moderním trendům v obchodu, přilákat do něj více návštěvníků a učinit jej tím ještě zajímavější pro nájemce. Pro návštěvníky bude jistě nejviditelnější změnou proměna vnějšího vzhledu. Nová fasáda bude barevnější a výklady do jednotlivých obchodních jednotek větší, čímž se prosvětlí i jejich interiéry. Sjednotí se velikost reklamních ploch a vybaví se LED technologií. Chodník okolo retail parku bude nově zakryt skleněným zastřešením, aby i za deště bylo možné komfortně přecházet mezi jednotlivými obchody.  Další etapou rozvoje retail parku bude přístavba restaurace rychlého občerstvení drive-in sítě McDonald´s. Součástí této části rozvoje bude i instalace nabíjecích stojanů pro elektromobily od ČEZ.  „Náš ateliér má široké zkušenosti především s výstavbou obchodních center. Jedním z těchto projektů je i retail park v Hradci Králové, který jsme začali projektovat již v roce 2000 a až na drobné výjimky jsme následně realizovali všechny etapy jeho výstavby. I proto jsme rádi, že máme nyní možnost podílet se také na jeho revitalizaci. Conseq vnímáme jako zajímavého partnera s velkým potenciálem a věříme, že výsledkem naší spolupráce bude nákupní centrum odpovídající současným trendům, které ocení nejen zákazníci, ale i nájemci,“ komentuje Jakub Čapek, jednatel společnosti Fabionn.


   

  Upozornění k publikovaným článkům ›