Conseq rozšiřuje svou nabídku o APS CREDIT FUND

  Nabídka alternativních fondů kvalifikovaných investorů Conseq Investment Management, a.s. se rozšířila o nově vzniklý fond APS CREDIT FUND, který je prvním otevřeným investičním fondem skupiny APS pro kvalifikované investory. Tento fond bude prostřednictvím svého podfondu RHAPSODY investovat kapitál vybraný od investorů do tzv. problémových pohledávek, na které se česká skupina APS, působící ve více jak 15 zemích Evropy, zaměřuje již 17 let. Prostředky, které budou fondu svěřeny, budou přidruženy ke kapitálovým investicím nadnárodních institucionálních investorů, se kterými APS dlouhodobě spolupracuje. Investoři fondu tak budou společně s předními světovými investičními společnostmi poskytovat financování skupině APS na pořízení nových pohledávkových portfolií, které jsou tvořeny zejména velkými korporátními pohledávkami.

  Conseq rozšiřuje svou nabídku o APS CREDIT FUND

  Investiční strategie fondu reflektuje aktuální ekonomickou situaci firem i spotřebitelů, kteří jsou silně ovlivněni následky koronavirové pandemie. Ta připravila řadu firem o peněžní toky a zmrazila jim rozjeté projekty. Aby se opět mohly ekonomicky nadechnout, přistoupí k restrukturalizaci a odprodeji problematických pohledávek po splatnosti za zlomek jejich nominální hodnoty.

  „Zaměřujeme se zejména na velké firemní pohledávky, které jsou zajištěné nemovitostmi. Typickým zajištěním mohou být logistická centra, hotely, kancelářské a rezidenční budovy, pozemky a podobně,“ uvádí Martin Machoň, generální ředitel APS.

  Fond plánuje sběrem kapitálu získat až 20 milionů EUR. Očekávaná návratnost investice je 12 % ročně po započtení všech nákladů. „Jde samozřejmě o odhad a její výše není nijak zaručena. Historicky jsme dosahovali vyšších výnosů, nicméně při cílování výnosu fondu chceme být konzervativní. Dokážeme-li, tak jako v minulosti, investorům přinést vyšší výnos, bude to pro ně příjemný bonus,“ dodává Martin Machoň.

  „S ohledem na výnosový potenciál klasických finančních nástrojů se v Consequ snažíme hledat alternativní investiční příležitosti, které dynamickým investorům pomohou překonávat aktuální inflační prostředí a zároveň umožní další diverzifikaci portfolia v tomto nepřehledném období. Těší nás, že si skupina APS, se kterou spolupracujeme již od roku 2013, i pro svůj nový projekt vybrala naši společnost a že máme tu možnost dále rozšířit produktovou nabídku fondů kvalifikovaných investorů pro naše vlastní investory a obchodní partnery,“ komentuje Tomáš Somogyi, Senior Relationship Manager investičního bankovnictví Conseq Investment Management, a.s.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›