Conseq se stal depozitářem!

  Česká národní banka zapsala společnost Conseq Investment Management, a. s., do seznamu depozitářů investičního fondu. V České republice je Conseq sedmou společností s povolením k této činnosti, zároveň však prvním nebankovním obchodníkem s cennými papíry, který může vykonávat činnost depozitáře jak pro standardní fondy, tak pro speciální fondy i fondy kvalifikovaných investorů.

  Conseq se stal depozitářem!

  Conseq se v první fázi zaměří na poskytování depozitářských služeb pro vlastní investiční fondy ve skupině, následně nabídne tuto službu i pro fondy třetích stran, kde aktuálně vnímáme strmě rostoucí poptávku. „Pracujeme na tom, aby náš produkt byl na našem trhu unikátní, co se možností pro zákazníky týče a zároveň služba cenově konkurenceschopná,“ uvádí Šárka Havlová, vedoucí oddělení depozitáře.

  Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu.

  „Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů činil v České republice na konci roku 2020 již přes 200 mld. CZK. Vzhledem k rostoucím požadavkům na depozitáře cítíme, že Conseq za 27 let své existence načerpal dostatek zkušeností, aby mohl na tomto poli nabídnout svým zákazníkům stejně kvalitní servis jako v oblasti investic. Počet depozitářů navíc ani zdaleka neroste stejným tempem jako počet nově založených fondů, což vidíme jako velmi zajímavou obchodní příležitost. Depozitáře Conseq docení nejen fondy, které mohou na této službě ušetřit, ale také jejich investoři,“ vysvětluje Tomáš Kálal, ředitel Investment Banking.

  Díky doplnění portfolia nabízených služeb o depozitářské služby poskytované investičním fondům očekáváme zvýšení finanční efektivity fondů skupiny Conseq. Kromě rozšíření nabídky služeb pro naše obchodní partnery chceme také pomáhat zvyšovat bezpečnost investičního prostředí v České republice a zvyšovat důvěryhodnost a konzistentnost aplikovaných postupů při oceňování aktiv mj. u fondů orientujících se na alternativní, neburzovní aktiva.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›