Čtyři klíčové důvody, proč by se letos mělo čínským akciím dařit vysoce nadprůměrně

    • Denní glosa

V rámci naší globální akciové alokace v tuto chvíli hodně věříme čínským akciím a máme je proto vůči srovnávacím indexům velmi výrazně nadvážené. Jinak řečeno se domníváme, že by měla být v průběhu letošního roku výkonnost čínských akcií vysoce nadprůměrná. Níže detailně rozeberu čtyři klíčové důvody, které stojí za touto naší významnou investiční sázkou.

Čtyři klíčové důvody, proč by se letos mělo čínským akciím dařit vysoce nadprůměrně

Prvním důvodem je skutečnost, že se v tuto chvíli čínská ekonomika plně otevírá po třech letech velice drakonických protipandemických opatřeních, což bude velice pravděpodobně představovat velice silný pozitivní stimul pro růst čínského HDP v letošním roce. Přitom ekonomové již začínají ve svých prognózách tuto skutečnost reflektovat tím, že své odhady na tempo růstu čínské ekonomiky graduálně zvyšují. Můžeme to sledovat na následujícím grafu. Zatímco na přelomu roku činil konsenzuální odhad ekonomů na letošní růst čínské ekonomiky 4,8 %, nyní již jsme na 5,1 %. A je přitom poměrně pravděpodobné, že ekonomové budou v následujícím období své odhady zvyšovat ještě více.

Růst čínského HDP v roce 2023 – Vývoj konsenzuálního odhadu ekonomů


Zdroj: Bloomberg
 
Druhým důvodem je skutečnost, že zisky čínských korporací v posledních pěti letech od roku 2018 víceméně stagnovaly. To ukazuje následující graf. Aktuálně jsme přitom kumulativně na uplynulých pěti letech dokonce v 6% mínusu. Na druhou stranu zisky amerických korporací v posledních dvou letech vzrostly o přibližně 60 %.

Domníváme se, že znovuotevření čínské ekonomiky bude letos pro zisky čínských korporací představovat obrovský pozitivní stimul. Na druhou stranu zisky amerických korporací jsou podle našeho názoru na neudržitelně vysoké úrovni, velmi silně nad jejich dlouhodobým trendem, a velice pravděpodobně se v průběhu letošního roku dočkáme jejich kontrakce.

Zatím tu tedy máme dva velice silné faktory pro námi očekávanou nadvýkonnost čínských akcií v letošním roce oproti akciím americkým. Jednak by měla čínská ekonomika (aktuální konsenzus zmíněný výše +5,1 %) růst podstatě rychleji než americká ekonomika (aktuální konsenzus pouze +0,5 %) a jednak bychom se letos také měli dočkat podstatně vyšší dynamiky čínských korporátních zisků oproti ziskům amerických korporací. A je to obvykle právě relativní dynamika korporátních zisků, která je klíčovým hybatelem akciové výkonnosti na kratším investičním horizontu kolem jednoho roku.

Třetím důvodem je skutečnost, že jsou čínské akcie oproti americkým akciím od dost levnější, což ilustruje následující graf. Aktuální P/E čínského akciového indexu MSCI China je 13,7x, zatímco P/E amerického akciového indexu MSCI USA je 19,3x. Na čínských akciích je proto v tuto chvíli přítomen velice výrazný 30% diskont, který je podle našeho názoru vzhledem k podstatně lepší makroekonomické dynamice a dynamice korporátních zisků příliš velký.

A konečné začtvrté byly čínské kapitálové trhy v loňském roce svědky velmi výrazného odlivu kapitálu mezinárodních investorů, což ilustruje následující graf. Přitom se to týkalo právě především zejména akcií, byť i čínských dluhopisů se mezinárodní investoři v průběhu loňského roku 2022 poměrně výrazně zbavovali. Na počátku letošního roku navíc již můžeme vidět, že se mezinárodní investoři do čínských aktiv postupně vracejí, když čínské akcie a čínské dluhopisy zaznamenávají čisté přílivy nového mezinárodního kapitálu.

Zdroj: HSBC Global Private Banking
 
Celkově se proto domníváme, že letošní rok by skutečně mohl být rokem čínských akcií, resp. celé Asie, přičemž začátek roku v tomto ohledu nyní nevypadá vůbec špatně, neboť čínský akciový index MSCI China zatím v lednu připisuje velice nadstandardní zisk 13 %.


Michal Stupavský
Investiční stratég

 

Upozornění k publikovaným článkům ›