David Kufa: Dluhopisy začínají opět dávat větší smysl

  Správa majetku nejmovitějších skupin obyvatel má svá specifika, která je potřeba respektovat. Své o tom ví i David Kufa, ředitel sekce Wealth Management společnosti Conseq, který již více než 13 let pro tyto klienty hledá ta nejoptimálnější řešení jak zhodnotit majetek.

  David Kufa: Dluhopisy začínají opět dávat větší smysl

  Co vnímáte jako zásadní při správě financí nejbonitnějších klientů, kteří disponují prostředky v řádech vyšších desítek až stovek milionů korun?

  Klíčový je pro ně osobní kontakt a důvěra vůči samotné osobě Wealth Manažera, který musí být stoprocentně spolehlivý a diskrétní, i společnosti, kterou reprezentuje. Nejedná se o jednorázové zprostředkování obchodu na základě provize, ale o osobní vztah trvající dlouhé roky. Samozřejmostí je nejvyšší standard služeb – od prvních kontaktů a návrhů portfolia, přes kvalitní investiční instrumenty, až po srozumitelné představování výsledků a výkonností.

  Na spořicích účtech bank se začínají objevovat zajímavé úroky, umíte i v této situaci nabídnout klientovi lákavější varianty při zachování nízkého rizika?

  Česká národní banka (ČNB) nám v tomto směru dělá zvýšením základní úrokové sazby na nejvyšší úroveň od roku 2002 dobrou službu. Profituje z toho náš fond kvalifikovaných investorů Conseq depozitní+, který většinu prostředků ukládá přímo u ČNB (momentálně za 4,5 % ročně) a pouze jejich menší část investuje do krátkodobých dluhopisů s nízkým rizikem. Doporučený horizont je jeden měsíc a jedná se tak o zajímavý doplněk bankovních vkladů s vysokým zhodnocením při maximálně omezených rizicích – 70 až 80 % vkladu nese pouze riziko České republiky, zbytek je z větší části zajištěn reálnými aktivy.

  Stále více lidí se začíná obávat vysoké inflace, která jim „požírá“ jejich úspory. Jak tomu lze zabránit?

  Desetiprocentní inflaci (aktuální meziroční růst CPI) je obtížné dlouhodobě porážet i velmi dynamickými nástroji a neobejde se to bez podstoupení vysokých rizik. Doporučil bych nehonit se za konkrétním číslem zveřejňovaným ČSÚ, ale spíše si stanovit dobu, po kterou chci nechat peníze investované, podle toho si stanovit vhodný mix mezi rizikovými a konzervativními aktivy a každou složku dobře diverzifikovat. Obecně platí, čím delší horizont investice máme, tím více rizika můžeme podstoupit. A naopak.

  Jak byste tedy doporučil naložit s financemi, které klient zvažuje využít na koupi majetku nebo jinou investici v řádu 3 až 5 let? Je i v takto relativně krátkém horizontu možné dosáhnout zajímavých výnosů?

  Díky tomu, že ČNB zvedá úrokové sazby, začínají opět dávat větší smysl dluhopisy. Dnes můžeme půjčit českému státu prostřednictvím nákupu státních dluhopisů za více než 3 % ročně. Ještě před rokem byl jejich výnos jen něco málo přes 0,5 %. Výnosnější jsou i korporátní dluhopisy, u kterých lze, bez podstupování vysokých rizik, získat výnosy přes 6 % ročně. Pro investice na 3 až 5 let je vhodné vybírat dluhopisy splatné zhruba v tomto intervalu, čímž snížíme riziko nutnosti předčasného prodeje s případnou ztrátou. Pro movitou klientelu sestavujeme individuální portfolia složená z několika desítek dluhopisů, s nimiž aktivně pracujeme – méně atraktivní dluhopisy prodáváme a nahrazujeme je vhodnějšími. Výše úroků vyplácených v dalším roce, které si klient může vybrat v podobě renty, lze předem stanovit a klient tak získává výhodu předvídatelnosti výnosů. Riziko je snižováno velkým množstvím dluhopisů jednotlivých států či společností z různých zemí i oborů. Obhospodařování individuálního portfolia je k dispozici od minimálního objemu 50 mil. CZK.

  Zatím se tedy stále bavíme o dluhopisech, nabízíte ve střednědobém horizontu i jiné možnosti zhodnocení financí?

  Další možností jsou investice do nemovitostí. Naši nejbohatší klienti samozřejmě vlastní spoustu nemovitostí napřímo, ale zde se bavíme o nemovitostech s vyšším výnosem z nájmu než u nájemního bydlení – supermarketech, malých retail parcích či skladech a výrobních halách. Do nich je z mnoha důvodů vhodnější investovat prostřednictvím investičních fondů. Kromě toho, že v českém prostředí je tento typ výnosů po třech letech osvobozen od daně, také odpadají starosti s nákupem, pronájmem či prodejem nemovitosti. U nemovitostního fondu bývá očekávaný výnos okolo 5 % ročně při poměrně nízkém riziku (zadlužení). Existují nemovitostní fondy, které umožňují investovat třeba jen na tři roky, např. Conseq realitní

  Šlechtické rody jsou známé důrazem na dlouhodobé uložení peněžních prostředků tak, aby bylo bohatství uchováno pro další generace. Umíte zaujmout i v této oblasti?

  Na tuto oblast se hodně zaměřujeme a umíme navrhnout individuální řešení na míru klientovi. Majetné rodiny včetně šlechtických rodů mohou svůj majetek spravovat a předávat mezi generacemi prostřednictvím vlastních investičních fondů. Fond si můžeme představit jako soubor majetku, který má svého správce (investiční společnost nebo někdo z rodiny) a je rozdělen mezi držitele investičních akcií, kterými jsou např. členové rodiny a kteří mají nárok na výnosy z tohoto majetku. Jedná se o cenné papíry, nemovitosti ale i podíly ve firmách či další aktiva. Výsledkem je přehledné členění podílů na rodinném majetku, kdy mimo jiné odpadá i problém s dědickým řízením – budoucí dědicové jsou již majiteli příslušných aktiv. V případě, že si někdo nechce zřizovat fond, sestavíme mu individuální portfolio respektující jeho potřeby. V něm mohou být zastoupeny kromě tradičních cenných papírů (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu) také alternativní investice – nemovitosti (komerční nemovitosti, lesy, zemědělská půda), private equity/venture debt investice, projekty na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, hedge fondy apod. V současnosti využíváme zhruba 15 různých fondů alternativních investic, které se chovají do velké míry nezávisle jak mezi sebou, tak i vzhledem k dění na finančních trzích, čímž snižují kolísavost hodnoty vložených prostředků. Investor tím získává šanci dosáhnout nadprůměrného výnosu (očekávané výnosy 7 až 15 % p.a.). Za to se většinou musí vzdát možnosti se svými prostředky nakládat i velmi dlouhou dobu (5-10 let). To je ideální právě pro mezigenerační transfery majetku.


  David Kufa
  Ředitel sekce Wealth Management

  Zdroj: wmag.cz

  Upozornění k publikovaným článkům ›