David Kufa: Individuální péče o finance klienta na prvním místě

  Ředitel Wealth Management David Kufa se účastnil rozhovoru pro magazín Wealth Magazín. Ve třetím čísle magazínu naleznete přehled poskytovatelů služeb Wealth Management. Co si představit pod službou Wealth Management, pro koho je služba určena a co je zaměřením Conseq Wealth Management, vysvěluje David Kufa níže. 

  David Kufa: Individuální péče o finance klienta na prvním místě Služba Conseq Wealth Management poskytuje zejména individuální péči o finance klienta v hodnotě jednotek, desítek či stovek milionů korun. Podle objemu finančních prostředků, které nám klienti svěřují, jsou i různé možnosti spolupráce. Vždy je však naším společným cílem v rámci dohodnutého investičního horizontu, požadované likvidity, averze k riziku a dalších parametrů co nejlépe zhodnotit majetek klienta investicemi na finančních trzích. Naši klienti po celou dobu spolupráce zůstávají majiteli cenných papírů, jež na jejich účty nakupujeme.

  Volné prostředky v řádu jednotek milionů korun je vhodné umístit především do investičních fondů. Ty přináší široké rozložení rizika, protože typické portfolio je složeno ze stovek až tisíců různých akcií či dluhopisů a okolo desítky různých fondů alternativních investic. Aktuální složení řídí profesionální portfolio manažer a přizpůsobuje jej měnícím se podmínkám na finančních trzích. Významná je rovněž daňová úspora, protože všechny výnosy z fondů jsou po třech letech osvobozeny od daně z příjmu.

  Pokud někdo disponuje objemem deseti a více milionů korun, má smysl do jeho portfolia zapojit i přímé akcie nebo dluhopisy. To například podporuje náš produkt umožňující výplatu renty. Typickými zájemci jsou vrcholoví manažeři nebo úspěšní podnikatelé, kteří prodali svou firmu a nechtějí už dál rozvíjet svůj původní byznys. Přejí si, aby jim vydělané peníze přinášely každý rok předem zvolenou částku a přitom neztrácely na hodnotě. Na to jsou vhodné právě dluhopisy a na nich postavené produkty, které mají předvídatelný opakující se výnos a pevné datum splatnosti vložené částky.

  Jiným příkladem může být člověk, který ví, že např. za deset let odejde do předčasného důchodu a bude si užívat plodů své práce. Nyní již má určitý kapitál, který by chtěl do té doby výrazně zhodnotit, aby následně mohl z pravidelných výnosů financovat své životní potřeby a koníčky. I takové zadání je možné při akceptaci vyšší míry rizik naplnit.

  Pro největší klienty disponujícími majetkem v řádu stovek milionů korun a více jsme schopni založit vlastní investiční fond, do kterého mohou být vložena vedle veřejně obchodovaných akcií, dluhopisů, alternativních investic, resp. na ně zaměřených fondů, také další aktiva v rámci firmy či rodiny. Příkladem mohou být různé druhy nemovitostí (budovy, pozemky, lesy), podíly ve firmách, umělecké předměty a starožitnosti apod. Toho se mimo jiné využívá v rámci mezigeneračního předávání majetku. 

  Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vytváříme investiční strategii, jež nejlépe odpovídá jeho aktuálním potřebám. Protože se jedná o dlouhodobý vztah, přizpůsobujeme ji v čase se měnícím podmínkám. Zároveň neslibujeme nemožné, součástí našeho přístupu je věcný popis skutečnosti a vedle očekávaného výnosu také upozornění na potenciální rizika každé investice.

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›