DENNÍ GLOSA – Rozvíjející se trhy zůstávají naší hlavní akciovou sázkou

    • Denní glosa

Rozvíjející se trhy zůstávají naší hlavní akciovou sázkou. Přitom v rámci rozvíjejících se trhů sázíme především na rozvíjející se trhy v Asii v čele s Čínou a střední Evropu.

DENNÍ GLOSA – Rozvíjející se trhy zůstávají naší hlavní akciovou sázkou

Přestože se v předchozích letech této sázce příliš nedařilo, začátek letošního roku dává tušit, že by se konečně mohl trend obrátit a rozvíjející se trhy by mohly začít rozvinuté trhy v čele s USA výrazně outperformovat. Od začátku letošního roku totiž zatím rozvinuté trhy dle indexu MSCI World připisují zisk „pouze“ 2,8 %, zatímco rozvíjející se trhy dle indexu MSCI Emerging Markets již připisují vysoce nadprůměrný zisk 8,9 %.

První graf ukazuje dlouhodobé srovnání obou trhů. Můžeme vidět, že předchozí vrchol rozvíjejících se trhů vůči trhům rozvinutým nastal v roce 2010. Od té doby rozvíjející se trhy velice silně underperformovaly. Aktuálně se nicméně z grafu zdá, že bychom mohli být na začátku delšího trendu, v rámci něhož by mohly rozvíjející se trhy outperformovat. Konec konců mají rozvíjející se trhy za uplynulých deset let rozhodně co dohánět.

Následující graf ukazuje valuační srovnání obou trhů dle valuačního indikátoru EV/EBITDA. Na grafu můžeme vidět, že od začátku pandemie valuace obou trhů velice silně vzrostly, nicméně i nadále je na rozvíjejících se trzích patrný velice solidní 14% valuační diskont. Aktuální hodnota EV/EBITDA indexu MSCI Emerging Markets činí 14,8, zatímco u rozvinutých trhů dle indexu MSCI World činí hodnota tohoto indikátoru 17,2. Domníváme se, že by se měl tento valuační diskont v průběhu času neutralizovat, neboť fundamenty rozvíjejících se trhů jsou oproti trhům rozvinutým výrazně lepší. Můžeme zmínit například výrazně silnější dynamiku ekonomiku růstu, výrazně nižší zadluženost soukromého i vládního sektoru či lepší demografické trendy.

Celkově se tedy domníváme, že by měly v následujícím období rozvíjející se trhy trhy rozvinuté výrazně outperformovat s tím, že by měl jednoznačně pokračovat trend ze začátku letošního roku. Valuační diskont by se měl postupně neutralizovat a navíc zde máme výrazný prostor pro efekt navracení se k průměru (anglicky mean-reversion), neboť podvýkonnost rozvíjejících se trhů byla za uplynulou dekádu skutečně obrovská.

 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›