DENNÍ GLOSA - Celkový akciový výnos má tři složky

    • Denní glosa

Celkový akciový výnos má obecně tři složky: dynamiku korporátních fundamentů jako například zisky, změnu valuací jako například P/E a dividendový výnos.

DENNÍ GLOSA - Celkový akciový výnos má tři složky

Dividendový výnos je nestabilnější složka a momentálně se na úrovni nejširšího globálního akciového indexu MSCI All Country World pohybuje kolem úrovně 2 %. Dynamika korporátních fundamentů jako tržby, zisky či cash flow je drivována především aktuálním stavem hospodářského cyklu. Když ekonomika roste, také korporátní fundamenty mají silnou tendenci růst. Když je naopak ekonomika v recesi, také korporátní fundamenty mají silnou tendenci klesat.

Nejvolatilnější složkou akciového výnosu je změna akciových valuací. Aktuální úroveň akciových valuací přitom odráží především krátkodobý tržní sentiment, resp. aktuální úroveň rizikové averze investorů. Vzhledem k tomu, že jsou aktuální akciové valuace na historických maximech, je přítomna velmi vysoká pravděpodobnost, že na střednědobém horizontu příštích přibližně pěti let dojde k jejich normalizaci, tedy poklesu směrem dlouhodobým průměrným, resp. rovnovážným úrovním.

Tento proces přitom označujeme jako navracení se k průměru (mean-reversion). Dynamika neboli změna akciových valuací proto velice pravděpodobně bude v příštích letech přispívat k celkovým akciovým výnosům negativně a proto je očekávané akciové zhodnocení do příštích let, minimálně očekáváné roční průměry (p.a.), také podprůměrné.

Můžeme také říci, že právě dynamika akciových valuací je pro akciové zhodnocení ve střednědobém horizontu klíčová. Naopak v dlouhodobém horizontu více než deseti let je její vliv na celkové akciové výnosy zanedbatelný, neboť růst akciových valuací v průběhu několika málo let je kompenzován jejich následným poklesem v následujících letech.
 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›