DENNÍ GLOSA - Dluhopisoví investoři to nyní mají velmi těžké

    • Denní glosa

Hlavním indikátorem atraktivity dluhopisů je výnos do doby splatnosti (yield to maturity – YTM), který udává očekávaný výnos z držení dluhopisu, pokud ho bude investor držet až do jeho splatnosti neboli maturity.

DENNÍ GLOSA - Dluhopisoví investoři to nyní mají velmi těžké

Aktuální průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti dle agentury Bloomberg se pohybuje na historickém minimu 0,86 %. Jedná se přitom o nominální výnos bez započtení inflace. Pokud bychom od tohoto výnosu odečetli aktuální globální míru inflace, která se pohybuje kolem 2 %, reálný inflačně očištěný průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti by byl hluboko v záporu.

Dluhopisy jsou proto momentálně jako globální třída aktiv nejdražší v historii. I nadále se proto domníváme, že vládní dluhopisy relativně bezrizikových zemí příliš prostoru pro solidní zhodnocení ve střednědobém horizontu příštích pěti let nenabízejí.

Také kreditní marže korporátních dluhopisů se v posledních měsících enormně utáhly a momentálně se pohybují pod svými dlouhodobými průměry, a to jak u korporátních dluhopisů s investičním ratingem, tak i korporátních dluhopisů s neinvestičním spekulativním ratingem (high-yield). Domníváme se proto, že ani korporátní dluhopisy jako třída aktiv momentálně příliš atraktivní nejsou.
 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›