DENNÍ GLOSA - Globální akciové valuační Z-Score na novém historickém rekordu

    • Denní glosa

Z-Score je definováno jako hodnota proměnné mínus průměr a tento rozdíl je poté vydělen směrodatnou odchylkou. Z-Score tedy indikuje, kolik směrodatných odchylek je aktuální hodnota sledované proměnné vzdálena od průměru.

DENNÍ GLOSA - Globální akciové valuační Z-Score na novém historickém rekordu

Graf výše ukazuje globální akciové Z-Score nejširšího globálního akciového indexu MSCI All Country World a to jako průměrné Z-Score za čtyři nejsledovanější valuační ukazatele – P/E, P/B, P/S a EV/EBITDA. Aktuální hodnota Z-Score činí 2,8. Čtyři sledované valuační neboli oceňovací ukazatele jsou tedy v průměru 2,8 směrodatné odchylky nad dlouhodobým historickým průměrem, což je nové historické maximum, které překonává také předchozí rekord z období technologické bubliny v roce 2000.

Globální akciové valuace jsou proto momentálně rekordní a průměrné roční očekávané zhodnocení pasivní globální akciové investiční strategie na střednědobém horizontu příštích pěti let je proto silně podprůměrné. Je proto klíčové aplikovat aktivní investiční strategii, což znamená nakupovat především podhodnocená aktiva, a vyhýbat se nebo prodávat nadhodnocená aktiva.

V rámci naší globální akciové alokace máme velice silně vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům podvážené americké akcie, které momentálně považujeme za extrémně předražené. Na druhou stranu máme nadvážené zejména některé regiony z rozvíjejících se trhů, především střední a východní Evropu a rozvíjející se Asii v čele s Čínou a Indií.

 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›