DENNÍ GLOSA - Investiční výbor se rozhodl o dalším snížení váhy akcií

    • Denní glosa

Na včerejším Investičním výboru jsme se rozhodli realizovat další část akciových zisků a zvýšit podvážení globální akciové složky z -37,5 % na -50 % mezi neutrálem a minimem. Akcie jsme prodali napříč celým světem s výjimkou středoevropského regionu, který momentálně považujeme z valuačního hlediska za nejatraktivnější a zároveň s obrovským výnosovým potenciálem.

DENNÍ GLOSA - Investiční výbor se rozhodl o dalším snížení váhy akcií

K tomuto rozhodnutí nás vedlo několik důvodů. Zaprvé, výkonnost akciových indexů od začátku roku je vysoce nadprůměrná. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World od začátku roku připisuje zisk 8 %. Zadruhé, valuace jsou na historických maximech. Valuační Z-Score indexu MSCI All Country World momentálně činí 2,5, což znamená, že průměrné globální akciové ocenění je přibližně 2,5 směrodatné odchylky nad dlouhodobými historickými průměry, což je skutečně bezprecedentní. Zatřetí, obáváme se silně akcelerující inflace, když globální inflační očekávání jsou na nejvyšších úrovních od globální finanční krize v roce 2008. A konečně začtvrté se domníváme, že očekávání enormně silného růstu globální ekonomiky a globálních korporátních zisků v letošním roce je již v cenách akcií zaceněno. Celkově se proto domníváme, že prostor pro další výrazné akciové zisky v krátkodobém horizontu několika příštích měsíců je již výrazně omezen a existuje mnohem vyšší pravděpodobnost výraznější akciové korekce.


Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›