DENNÍ GLOSA - Na akcie mám nyní mírně negativní názor

    • Denní glosa

Na akcie mám nyní mírně negativní názor. Na Investičním výboru dne 3. února jsme se rozhodli snížit váhu globální akciové složky vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům z -12,5 % na -25,0 % mezi neutrálem a minimem. K tomuto kroku nás vedly primárně tři důvody. Zaprvé velice solidní výkonnost globálních akciových indexů od začátku letošního roku a za posledních 12 měsíců. Za druhé velmi vysoké globální akciové valuace (viz graf níže). A zatřetí riziko zvýšené inflace vlivem bezprecedentního kvantitativního uvolňování klíčových centrálních bank a stále velice uvolněných fiskálních politik. Přitom dle historických statistik vždy platilo, že při zvýšené inflaci se akciím příliš dobře nevedlo. Domnívám se proto, že v aktuálních cenách akcií je již zaceněno očekávání velice pozitivního budoucího vývoje a prostor pro další výrazný akciový růst je již výrazně omezen.

DENNÍ GLOSA - Na akcie mám nyní mírně negativní názor Na druhou stranu musím zdůraznit, že celková nadhodnocenost globálních akciových trhů je způsobena především extrémní nadhodnoceností amerických akcií. Ty máme proto v naší globální akciové alokaci vůči benchmarkům výrazně podvážené. Pokud se vyplní moje očekávání a americké akcie v následujících měsících budou za zbytkem světa výrazně zaostávat, na relativní výkonnosti našich portfolií vůči benchmarkům se to projeví velice pozitivně.

Na druhou stranu se domnívám, že některé regiony z rozvíjejících se trhů jsou i nadále oceněny velice atraktivně. Patří mezi ně především region střední Evropy, který v uplynulých letech za globálními akciovými indexy velice výrazně zaostával. Střední Evropa je momentálně pravděpodobně vůbec nejlevnějším regionem na celém světě s trailing P/E na úrovni přibližně 16-násobku. Region střední Evropy máme proto v naší globální akciové alokaci vůči benchmarkům výrazně nadvážený. Pevně věřím, že si k němu v nejbližších měsících investoři cestu opět najdou.

Dalším regionem, který máme v rámci globální akciové složky výrazně nadvážený, je rozvíjející se Asie v čele s Čínou. Tomuto regionu se v posledních kvartálech dařilo velice dobře a naše investiční portfolia z tohoto vývoje výrazně profitovala. Pevně přitom věřím, že nadvýkonnost tohoto regionu by měla pokračovat také po zbytek letošního roku. Rozvíjející se Asie je totiž momentálně hospodářským motorem celého světa. HDP Indie by měl podle poslední prognózy Mezinárodního měnového fondu v letošním roce růst o 11 % a HDP Číny o 8 %. To by se samozřejmě mělo výrazně pozitivně projevit na dynamice korporátní ziskovosti lokálních burzovně obchodovaných firem a potažmo akciové výkonnosti.

Rozvíjející se trhy jako celek nám přitom v poslední době dělají velkou radost, neboť od začátku letošního roku zatím rozvíjející se trhy dle indexu MSCI Emerging Markets připsaly zisk 3,7 %, zatímco rozvinuté trhy dle indexu MSCI World „pouze“ 1,4 %. Domnívám se, že by měly rozvíjející se trhy jako celek dosahovat lepší výkonnosti i v nadcházejících měsících, a to primárně z valuačních důvodů. Rozvinuté trhy jsou dle ukazatele EV/EBITDA aktuálně oceněny na úrovni 17-násobku, zatímco rozvíjející se trhy pouze na úrovni 14-násobku. Na rozvíjejících se trzích je tak přítomen 17% valuační diskont, který by se měl podle našeho názoru v následujících měsících zcela neutralizovat.

Mezi klíčová rizika mého mírně negativního scénáře pro globální akciové trhy patří především skutečnost, že klíčové centrální banky stále provádějí nákupy aktiv v bezprecedentním měřítku (kvantitativní uvolňování). Z globálního pohledu v loňském roce centrální banky natiskly 9,2 bilionu dolarů, což je dokonce trojnásobek oproti předchozímu rekordu z krizového roku 2008. Nemohu tedy vyloučit, že globální akciové trhy budou pokračovat v růstu i ze současných historických maxim, neboť korelace mezi globálními akciovými indexy a globální peněžní zásobou je od globální finanční krize skutečně velice silná.
 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›