DENNÍ GLOSA - Na případné pokračování dluhopisové korekce jsou naše portfolia dobře připravena

    • Denní glosa

Včera jsem psal o tom, že bych se vůbec nedivil, pokud by korekce na globálních dluhopisových trzích pokračovala i v následujícím období. Vzhledem k tomu, že jsme tuto korekci očekávali již nějakou dobu, bych chtěl v dnešním textu zdůraznit, že naše dluhopisová portfolia jsou na tento scénář dobře připravena a že jsou proto nastavena velice defenzivně.

DENNÍ GLOSA - Na případné pokračování dluhopisové korekce jsou naše portfolia dobře připravena V rámci řízení rizika dluhopisových portfolií je klíčové řízení úrokového rizika. Zjednodušeně řečeno jde o to, že při dluhopisových korekcích mají silnou tendenci více klesat ceny dluhopisů s delší splatností. Za jinak stejných okolností totiž platí, že nárůst požadovaných výnosů do doby splatnosti, řekneme o jeden procentní bod, za jinak stejných okolností způsobí mnohem větší pokles ceny dluhopisu s desetiletou splatností než u dluhopisu například s dvouletou splatností.

Pro řízení úrokového rizika dluhopisového portfolia je klíčová tzv. durace, která udává citlivost tržních cen dluhopisů právě na pohyb úrokových sazeb, resp. požadovaných výnosů do doby splatnosti. Přitom platí, že čím nižší duraci portfolio má, resp. čím kratší je průměrná splatnost dluhopisového portfolia, tím nižší úrokové riziko je v portfoliu přítomno. Například u našeho hlavního dluhopisového fondu – Conseq Invest Dluhopisový – činí durace portfolia pouze 1,8. A naproti tomu durace srovnávacího indexu neboli benchmarku je výrazně vyšší na úrovni 6,6.

Z tohoto faktu vyplývá klíčový závěr a to ten, že při růstu požadovaných dluhopisových výnosů do doby splatnosti, resp. poklesu tržních cen dluhopisů, bude náš fond trpět mnohem méně než benchmark. Tohoto vývoje jsme konec konců svědky v posledních týdnech, kdy náš dluhopisový fond svůj benchmark výrazně překonává. Podvážení na duraci samozřejmě naše dluhopisová portfolia od poklesu zcela neochrání, nicméně minimálně ve srovnání s benchmarky bude toto velice defenzivní nastavení znamenat velice výraznou relativní nadvýkonnost našeho fondu.

A pokud jde o korporátní dluhopisy, ty jsou momentálně také velmi drahé, neboť tzv. kreditní marže neboli rizikové přirážky, které měří výnosovou prémii korporátních dluhopisů oproti relativně bezrizikovým výnosům vládních dluhopisů nebo úrokových swapů, jsou výrazně pod úrovněmi historických průměrů. Naše aktivní správa portfolií korporátních dluhopisů je nicméně také nastavena poměrně defenzivně, co se kreditního rizika týče. U korporátních dluhopisů s neinvestičním spekulativním ratingem (high-yield) se totiž zaměřujeme zejména na společnosti, které nejsou extrémně předlužené, například dle poměru čistý dluh/EBITDA, a zároveň na společnosti, které generují velice solidní cash flow, například dle poměru provozní cash flow/čistý dluh. Troufám si proto tvrdit, že naše velice robustní kreditní analýzy by měly pomoci zabránit výrazně nadprůměrnému výskytu problematických emitentů.


Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›