DENNÍ GLOSA - Očekávané zhodnocení amerických akcií do příštích let je extrémně slabé

    • Denní glosa

Valuace neboli ocenění hlavního amerického akciového indexu S&P 500 je momentálně na historickém rekordu. Valuace jsou dokonce vyšší než při technologické bublině v roce 2000. Valuační indikátor P/S – poměr ceny akcie k tržbám na akcií (price-to-sales ratio) – je aktuálně na novém rekordu na úrovni 3,0.

DENNÍ GLOSA - Očekávané zhodnocení amerických akcií do příštích let je extrémně slabé

A jsou to právě valuace, které jsou pro průměrné roční očekávané akciové výnosy ve střednědobém horizontu klíčové. Moje regresní analýza s logaritmickou funkcí přitom indikuje, že by mohlo být zhodnocení amerických akcií v příštích pěti letech celkově dokonce negativní. Rekordní valuace totiž implikují, že by se valuace měly ve střednědobém horizontu příštích pěti let postupně normalizovat, tzn. postupně poklesnout blíže k hranici dlouhodobého průměru. Valuace tedy budou velice pravděpodobně přispívat v příštích pěti letech v celkovém zhodnocení amerických akcií silně negativně.

Z tohoto důvodu máme americké akcie v naší globální akciové alokaci vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům silně podvážené, resp. jich držíme v našich investičních portfoliích relativně hodně málo. Na druhou stranu preferujeme mnohem atraktivněji oceněné regiony, především střední a východní Evropu.

 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›