DENNÍ GLOSA - Průměrný globální reálný inflačně-očištěný dluhopisový výnos do doby splatnosti pokračuje v prudkém poklesu

    • Denní glosa

Průměrný globální reálný inflačně-očištěný dluhopisový výnos do doby splatnosti pokračuje v prudkém poklesu. Zatímco se na začátku roku pohyboval na úrovni -1,3 %, nyní je již o celý jeden procentní bod níže na úrovni -2,3 %. Jedná se přitom o nejnižší úroveň za poslední rok.

DENNÍ GLOSA - Průměrný globální reálný inflačně-očištěný dluhopisový výnos do doby splatnosti pokračuje v prudkém poklesu

Důvodem strmého poklesu průměrného reálného inflačně-očištěného dluhopisového výnosu do doby splatnosti je samozřejmě strmý nárůst globální míry inflace. Zatímco ta na začátku roku činila 2,1 % meziročně, aktuálně již průměrná globální míra inflace činí 3,5 %. Pokračuje tedy období tzv. finanční represe (angl. financial repression), kdy jsou reálné dluhopisové výnosy do doby splatnosti vesměs záporné a investování do dluhopisů obecně velice málo výnosné.

V Consequ na tuto situace reagujeme striktní aktivní správou našich investičních portfolií. V rámci subportfolia českých vládních dluhopisů proto udržujeme oproti benchmarkům neboli srovnávacím indexům výrazně podváženou duraci, čímž úspory našich podílníků chráníme před úrokovým rizikem.

 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›