DENNÍ GLOSA - Startující valuace jsou pro očekávané akciové výnosy zásadní

    • Denní glosa

Jak ukazují dnešní grafy investiční společnosti J.P.Morgan Asset Management, startující valuace jsou pro akciové výnosy – ve střednědobém horizontu pěti let – naprosto zásadní.

DENNÍ GLOSA - Startující valuace jsou pro očekávané akciové výnosy zásadní

Levý graf indikuje, že pro krátkodobý horizont jednoho roku nejsou startující valuace, zde valuační poměr P/E, podstatné. Body na grafu jsou totiž v průměru hodně vzdálené od regresní přímky a koeficient determinace činí pouze 8 %. Nicméně pro střednědobý horizont pěti let je situace diametrálně odlišná. Na pravém grafu vidíme, že vzdálenost bodů od regresní přímky je v průměru velmi krátká a koeficient determinace činí velice solidních 44 %. Řečeno laicky, pro očekávaný průměrné roční výnosy ve střednědobém horizontu pěti let jsou startující valuace P/E naprosto zásadní. Čím nižší valuace, tím vyšší očekávané průměrné roční výnosy. A naopak, čím vyšší valuace, tím nižší očekávané průměrné roční výnosy.

Aktuální hodnoty valuačního ukazatele P/E klíčových akciových indexů se pohybují kolem historických maximum. Platí to přitom zejména o americkém akciovém indexu S&P 500. Tato skutečnost proto indikuje, že očekávané průměrné roční akciové výnosy v příštích pěti letech budou pravděpodobně velice nízké. Konec konců výkonnost nejširšího globálního akciové indexu MSCI All Country World byla v posledních dvou letech vysoce nadstandardní. V roce 2019 si tento index připsal zisk 24 % a v loňském roce 2020 zisk 14 %. Dá se proto říci, že tyto minulé výnosy „ujedly“ z očekávané budoucí výkonnosti. Investoři se proto musí smířit s faktem, že akciová výkonnost v průběhu příštích pěti let bude velice pravděpodobně spíše podprůměrná.
 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›