DENNÍ GLOSA - Tentokrát je to jiné?

    • Denní glosa

Čtyři nejnebezpečnější slova v investování jsou následující: Tentokrát je to jiné (This time it’s different). Tím mám na mysli to, že si v dnešní době mnoho naivních investorů říká, že valuace neboli ocenění akciových trhů není pro střednědobé očekáváné akciové zhodnocení v příštích letech vůbec relevantní. I já jsem se v posledních několika týdnech přistihnul, že jsem začal pochybovat, zdali je tato klasická akciová poučka stále platná. Akciový výhled totiž na první pohled vypadá velmi dobře. Globální ekonomika v letošním roce rychle poroste, vakcinace nabíhá rychlým tempem prakticky po celém světě a korporátní zisky burzovně obchodovaných podniků letos velice rychle porostou. Zdálo by se proto, že nic nemůže stát dalšímu silnému akciovému růstu v příštích letech v cestě.

DENNÍ GLOSA - Tentokrát je to jiné?


Musím si proto neustále připomínat základní investiční pravidla, se kterými přišel už otec zakladatel hodnotového investování Benjamin Graham. To klíčové říká, budu se opakovat, že pro střednědobé očekáváné akciové zhodnocení v příštích letech jsou skutečně klíčové valuace. A ty jsou momentálně rekordní, dokonce vyšší než při technologické bublině v roce 2000. Na tuto skutečnost se proto neustále snažím myslet, protože jinak by mě byli schopni perma býci uvést na scestí tzv. behaviorálního předsudku přehnaného optimismu (overoptimism bias).

Domnívám se, že je proto dnes více než kdy jindy klíčové aplikovat aktivní investiční strategii, což znamená nakupovat především podhodnocená aktiva, a vyhýbat se nebo prodávat nadhodnocená aktiva. V rámci naší globální akciové alokace máme velice silně vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům podvážené americké akcie, které momentálně považujeme za extrémně předražené. Na druhou stranu máme nadvážené zejména některé regiony z rozvíjejících se trhů, především střední a východní Evropu a rozvíjející se Asii v čele s Čínou a Indií.
 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›