DENNÍ GLOSA - Valuační indikátor Warrena Buffetta naznačuje výraznou nadhodnocenost globálních akciových trhů

    • Denní glosa

V poslední době jsem psal často o tom, že globální akciové trhy jsou velice drahé a to především kvůli extrémní nadhodnocenosti amerických akcií. Tento názor podporuje také tzv. valuační indikátor Warrena Buffetta, který je definován jako poměr globální tržní akciové kapitalizace, tedy tržní hodnoty všech burzovně obchodovaných společností, na globálním nominálním HDP.

DENNÍ GLOSA - Valuační indikátor Warrena Buffetta naznačuje výraznou nadhodnocenost globálních akciových trhů

Na grafu můžeme vidět vývoj tohoto indikátoru v čase na datech dostupných od roku 2004. Vidíme, že dlouhodobý průměr tohoto indikátoru je na úrovni 85 %. Aktuální hodnota činí 123 %, což je nové historické maximum, dokonce nad úrovní předchozího maxima z doby před začátkem globální finanční krize v roce 2007. Přitom aktuální hodnota tohoto ukazatele je také výrazně vyšší než důležitá hladina dlouhodobého průměru plus jedné směrodatné odchylky na úrovni 99 %.

I podle tohoto valuačního ukazatele jsou proto globální akciové trhy oceněny velice vysoko. To implikuje moje očekávání, že v následujících letech bude průměrné roční zhodnocení globálních akcií výrazně pod dlouhodobým průměrem.

Na druhou stranu musím zdůraznit, že tato nadhodnocenost globálních akciových trhů je způsobena extrémní nadhodnoceností amerických akcií. Ty máme proto v naší globální akciové alokaci vůči srovnávacím indexům neboli benchmarkům výrazně podvážené. Pokud se vyplní moje očekávání a americké akcie v následujících měsících budou za zbytkem světa výrazně zaostávat, na relativní výkonnosti našich portfolií vůči benchmarkům se to projeví velice pozitivně.

Na druhou stranu se domnívám, že některé regiony z rozvíjejících se trhů jsou i nadále oceněny velice atraktivně. Patří mezi ně především region střední Evropy, který v uplynulých letech za globálními akciovými indexy výrazně zaostával. Region střední Evropy máme proto v naší globální akciové alokace vůči benchmarkům výrazně nadvážený. Pevně věřím, že si k němu v nejbližších měsících investoři cestu opět najdou.

Dalším regionem, který máme v rámci globální akciové složky výrazně nadvážený, je rozvíjející se Asie v čele s Čínou. Tomuto regionu se v posledních kvartálech dařilo velice dobře a naše investiční portfolia z tohoto vývoje výrazně profitovala. Pevně přitom věřím, že v nadvýkonnosti tohoto regionu by měla pokračovat také po zbytek letošního roku. Rozvíjející se Asie je totiž momentálně hospodářským motorem celého světa. HDP Indie by měl podle poslední prognózy Mezinárodního měnového fondu v letošním roce růst o 11 % a HDP Číny o 8 %. To by se samozřejmě mělo výrazně pozitivně projevit na dynamice korporátní ziskovosti lokálních burzovně obchodovaných firem a potažmo akciové výkonnosti.

Přestože jsou tedy globální akciové trhy jako celek momentálně hodně drahé, domnívám se, že naší aktivní správou budeme schopni v letošním roce vůči benchmarkům dodat velice solidní relativní výkonnost. Navíc máme v portfoliích momentálně také poměrně dost hotovosti. Pokud by tedy na trhy opět dorazila větší korekce, máme dostatečně nabito. Přechodně nižší ceny bychom rozhodně znovu využili k nákupům, stejně jako v loňském roce po únorových a březnových propadech na trzích rizikových aktiv v čele s akciemi. I toto ilustruje výhodu aktivní správy našich investičních portfoliích. Jsme totiž schopni rychle reagovat na aktuální vývoj a na rozdíl od pasivních fondů pouze slepě nekopírujeme burzovní indexy.  
 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 
 

Upozornění k publikovaným článkům ›