DENNÍ GLOSA - Výkonnost našich fondů Active Invest je za poslední rok výrazně nad jejich benchmarky

    • Denní glosa

Výkonnost našich fondů Active Invest je nyní silně nadprůměrná. Jak ukazuje tabulka níže, všechny tři fondy z rodiny Active Invest – Dynamický, Vyvážený i Konzervativní – mají od začátku letošního roku a za posledních 12 měsíců výrazně lepší výkonnost než srovnávací indexy neboli benchmarky.

DENNÍ GLOSA - Výkonnost našich fondů Active Invest je za poslední rok výrazně nad jejich benchmarky

Jaké jsou klíčové důvody této vysoce nadstandardní výkonnosti našich fondů? Zaprvé u konzervativní dluhopisové složky se nám vyplatilo velice konzervativní nastavení úrokového rizika, resp. velice výrazné podvážení na duraci u českých vládních dluhopisů. Jinak řečeno, české vládní dluhopisy s dlouhou splatností v posledních měsících zaznamenaly podstatné ztráty, přičemž v našich portfoliích jsme těchto dluhopisů drželi pouze velmi málo a podstatně výraznější roli v našich portfoliích hráli české vládní dluhopisy s pohyblivým úročením (floating-rate notes – FRNs) a dluhopisy s velmi krátkou splatností. Tyto české vládní dluhopisy přitom propadly výrazně méně než jejich protějšky s delší splatností. Dále se za posledních 12 měsíců velmi dobře dařilo námi drženým korporátním dluhopisům.

Zadruhé, pokud jde o akciovou složku, se od začátku roku mnohem více dařilo hodnotovým akciím (value stocks) než akciím růstovým (growth stocks). Naše fondy jsou přitom právě primárně zaměřeny na hodnotové akcie a růstovým akciím se spíše vyhýbají. Od začátku roku globální index hodnotových akcií, MSCI All Country World Value, připisuje zhodnocení 8 %, zatímco globální index růstových akcií, MSCI All Country World Growth, je pouze na nule.

Pevně věříme, že tato nadvýkonnost našich portfolií vůči benchmarkům by měla pokračovat i v následujícím období. Domníváme se, že by výkonnosti akciové složky našich fondů mělo výrazně pomoci výrazné nadvážení regionu střední Evropy, který je z valuačního hlediska prakticky nejlevnějším regionem na světě a v uplynulém období za globálními akciovými indexy poměrně výrazně zaostal. Dále jsme toho názoru, že by nám mělo výrazně pomoci také námi očekáváné poměrně silné oslabení amerického dolaru a to především kvůli bezprecedentnímu deficitu rozpočtu americké federální vlády.

 
 
Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›