Důležité oznámení k fondům Conseq Invest plc

  Společnost Conseq založila své první podílové fondy v roce 2000 v Irsku. Rozvinutější regulatorní prostředí, příznivější daňový režim i zavedené profesionální zázemí bylo v té době velkou výhodou oproti založení fondů v České republice. Postupem času se ale rozdíly začaly zmenšovat, nové fondy jsme od roku 2008 zakládali v ČR pod hlavičkou Conseq Funds investiční společnosti a v poslední době začaly dokonce převažovat výhody domácího prostředí.

  Nyní, po více než 20 letech, se irská kapitola našich fondů uzavírá. Na základě důkladného zvážení jsme se rozhodli „přestěhovat“ fondy Conseq Invest do ČR. Technicky se tak stane přeshraniční přeměnou, kdy původní fondy zaniknou přeměnou do nově vytvořených českých fondů.

  V souvislosti s touto přeměnou bude pozastaveno obchodování s dotčenými fondy v době od 23. 2. 2022 do 28. 2. 2022 (včetně). V tomto období nebude ani stanovována aktuální cena fondů. Poslední pokyny týkající se irských fondů budou realizovány k úterý 22. 2., naopak první obchody s přejímajícími českými fondy proběhnou k úterý 1. 3., kdy české fondy také oficiálně vzniknou. Technická přestávka v oceňování a obchodování tedy bude 4 pracovní dny.

  Jednorázové i Trvalé pokyny k nákupu či prodeji stávajících fondů, které se nestihnou realizovat do 22. 2., budou automaticky změněny ve prospěch přejímajících fondů - ze strany klientů proto není zapotřebí žádných aktivních kroků.

  K datu 1. 3. 2022 také dojde k přeměně podílových listů stávajících fondů na podílové listy fondů přejímajících v poměru 1:100 (zvýší se počet držených podílových listů a oproti tomu poklesne jednotková cena za jeden podílový list).

  Přeměnou nedochází k žádným změnám investiční politiky ani investičních cílů, fondy budou i nadále spravovány stejným týmem investičních manažerů.

  Rovněž názvy zůstanou ekvivalentní, změní se ale ISIN kódy (viz tabulka). Pozor, změna ISIN kódů je důležitá zejména s ohledem na tzv. pokyny platbou, kdy je ve specifickém symbolu platby uváděna číselná část ISIN kódu fondu, k němuž je pokyn platbou vydán.
   

  Stávající fond ISIN Přejímající fond ISIN
  Conseq Invest Akcie Nové Evropy A IE0031283306 Conseq Invest Akcie Nové Evropy A CZ0008477049
  Conseq Invest Akcie Nové Evropy B IE0031283520 Conseq Invest Akcie Nové Evropy B CZ0008477031
  Conseq Invest Akcie Nové Evropy D IE0031283637 Conseq Invest Akcie Nové Evropy D CZ0008477015
  Conseq Invest Akcie Nové Evropy I IE00BF7MFP33 Conseq Invest Akcie Nové Evropy I CZ0008477023
  Conseq Invest Dluhopisový A IE0031282662 Conseq Invest Dluhopisový A CZ0008476967
  Conseq Invest Dluhopisový B IE0031282886 Conseq Invest Dluhopisový B CZ0008476975
  Conseq Invest Dluhopisový D IE0031283181 Conseq Invest Dluhopisový D CZ0008476983
  Conseq Invest Konzervativní A IE0034074827 Conseq Invest Konzervativní A CZ0008477007
  Conseq Invest Konzervativní D IE0034074934 Conseq Invest Konzervativní D CZ0008476991
  Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A IE00B0SY6161 Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A CZ0008476959
  Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D IE00B0SY6278 Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy D CZ0008476942

  Předem se omlouváme za případné zpoždění v provedení obchodů způsobené uvedenou technickou přestávkou v obchodování.

  Věříme, že vám fondy Conseq Invest budou přinášet zajímavé zhodnocení i v nové podobě domácích, českých fondů. O úspěchu Conseq Invest Konzervativního fondu v anketě Investice roku si můžete přečíst zde: Conseq - První místo v kategorii konzervativní dluhopisový fond

  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na klientské lince 225 988 225, nebo elektronicky na e-mailu fondy@conseq.cz.

  Podmínky přeměny:
  Conseq Invest Akcie Nové Evropy
  Conseq Invest Dluhopisový
  Conseq Invest Konzervativní
  Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy

  Souhlas Central Bank of Ireland:
  Conseq Invest Akcie Nové Evropy
  Conseq Invest Dluhopisový
  Conseq Invest Konzervativní
  Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy

  Upozornění k publikovaným článkům ›