FOND SHOP: Korporáty uvízly v záporu

  V koruně dostupné fondy korporátních dluhopisů s různou mírou kreditního rizika většinou ztratily na 5leté periodě kvůli nedávnému růstu úrokových sazeb i hrozbě recese. Našly se však čestné výjimky.

  FOND SHOP: Korporáty uvízly v záporu

  Korporátní dluhopisy mohou emitovat jak společnosti solidní kreditní kvality s ratingovým hodnocením v investičním pásmu, tak i (převážně menší a regionálně orientované) firmy bez stanoveného ratingu nebo ekonomicky rizikové podniky s ratingem ve spekulativním pásmu.

  V druhém a třetím případě spekulativních korporátů poskytuje jejich vyšší volatilita, která souvisí s rizikem nesplacení, lepší šanci na dosažení dlouhodobě nadstandardní výkonnosti díky vyšším trhem požadovaným výnosům do splatnosti. Pro dluhopisovou složku portfolia tuzemského investora je důležitá dostupnost fondových řešení v koruně a bez velkého měnového rizika. Tímto směrem jdou zahraniční fondy bonitních korporátních dluhopisů v měnově zajištěných korunových třídách i v koruně vedené fondy korporátních dluhopisů domácích správců, z nichž některé preferují ratingově nehodnocené nebo spekulativní dluhopisy s vysokým výnosem.

  Trh stále zápolisí s poklesy

  Pro fondy zaměřené na eurové korporátní dluhopisy investičního stupně připadá jako benchmark v úvahu index Bloomberg Euro Aggregate Corporate. Tabulka 1, kterou naleznete na níže uvedeném odkazu, ukazuje jeho složení podle zemí původu emitentů, ratingových stupňů a doby do splatnosti zahrnutých eurových dluhopisů. Dominantní regionální expozici logicky tvoří eurozóna zastoupená 57 %. Tento index zohledňuje širokou škálu splatností při modifikované duraci 4,5 a průměrném YTM 3,3 % p.a. Fondy bonitních korporátních dluhopisů s dolarovou strategií a globální diverzifikací portfolia mohou jako benchmark používat index Bloomberg Global Aggregate Corporate. V jeho geografické alokaci přirozeně hrají větší roli neevropské trhy v čele s USA (56 %). Tento index má velmi podobné ratingové složení jako předchozí, ovšem klade větší důraz na delší splatnosti při modifikované duraci 6,4 a YTM 4,5 % p.a.

  Conseq korporátních dluhopisů

  Conseq korporátních dluhopisů preferuje bonitní emise (46 %: z toho ratingy BBB 29 %, A 15 %) před spekulativními (28 %: z toho BB 20 %, B 8 %) v menší míře než předchozí fond. Z hlavních regionů výrazně nadvažuje střední i západní Evropu. Díky významnému pokrytí hotovosti (26 %) a dluhopisů s proměnlivým kupónem (38 %) dosahuje nízké modifikované durace portfolia 0,8. Přesto se vyznačuje nadstandardním průměrným hrubým YTM 7,4 % p.a. vzhledem k silnému zapojení spekulativních pozic. Expozice na měnové riziko činí 12 %.

  Porovnání fondů

  Všechny fondy, které rozebíral časopis Fond Shop naleznete pod odkazem níže.

  V níže přiloženém souboru uvidíte grafy 2, 3 a tabulku 2, které srovnávají dosažené korunové výkonnosti představených fondů na různých periodách do 5 let, případně jejich 3letou volatilitu. Většina fondů pod tíhou posledního ročního období uvízla v záporné 5leté výkonnosti. Nejsilnější rizikově vážený výnos zaznamenal díky schopnosti zvládat nedávné tržní turbulence Conseq korporátních dluhopisů, který se od ostatních fondů liší preferencí nejkratších durací a dluhopisů s proměnlivým kupónem, odolných vůči růstu úrokových sazeb. 

  Fond Shop: Korporátní dluhopisy

  Zdroj: časopis Fond Shop

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›