Fond-show: Conseq depozitní+

  Společnost FINEZ hodnotí náš fond Conseq depozitní+.

  Je to ideální nástroj pro firmy a velké investory na krátkodobé zaparkování kapitálu u ČNB, aktuálně s očekávaným výnosem kolem 4 % p.a.

  Základní údaje

  Conseq depozitní+, otevřený podílový fond, obhospodařuje a administruje Conseq Funds investiční společnost. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů. Abyste tedy mohli do tohoto fondu investovat, musíte buď investovat min. 125 tis. euro (cca 3,1 mil. Kč) a čestně prohlásit, že jste si vědomi všech rizik nebo investovat min. 1 mil. Kč a prokázat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti.

  Investiční strategie

  Fond Conseq depozitní+ bychom mohli kategorizovat jako fond peněžních trhů. Jedná se o velmi konzervativní investici. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni sazby pro dvoutýdenní repo operace vyhlašované Českou národní bankou.

  Většinu majetku fond zjednodušeně řečeno ukládá u ČNB, která prostřednictvím dvoutýdenních repo operací pravidelně stahuje z trhu přebytečnou likviditu. A nebo nakupuje státní pokladniční poukázky s měsíční splatností, popřípadě krátkodobé dluhopisy se splatností do jednoho roku. Malou část portfolia investuje i do krátkodobých korporátních dluhopisů, u kterých hodnotí nízké kreditní riziko. Například takto poskytuje kapitál i několika nemovitostním fondům.

  Složení portfolia

  Historické výnosy

  Fond Conseq depozitní+ vykazuje stabilní, nicméně historicky velmi nízké výnosy kolem 1 % ročně. Ovšem v posledních třech měsících už jeho výnosy začaly stoupat, jak ČNB začala prudce zvedat úrokové sazby. A nyní přichází jeho čas.

  Na dluhopisové fondy má růst úrokových sazeb zpočátku negativní dopady, neboť s růstem úrokových sazeb klesá tržní cena dluhopisů, a teprve později se vyšší sazby začnou projevovat do vyšších úrokových výnosů. Proto je dnes na roční periodě naprostá většina dluhopisových a konzervativních fondů ztrátová.

  Naproti tomu ve fondu Conseq depozitní+ se vyšší úrokové sazby projevují hned do vyšších výnosů, protože točí po dvou týdnech peníze v repo operacích s ČNB, nebo po měsících ve státních pokladničních poukázkách. Takže když ČNB zvedne úrokové sazby, následující měsíc už fond inkasuje vyšší úroky.

  Historický vývoj hodnoty investice

  Rizika spojená s investicí

  Fond Conseq depozitní+ je velmi konzervativní investice. Prostřednictví tohoto fondu de facto ukládáte peníze přímo u ČNB, popřípadě je půjčujete Ministerstvu financí. Pouze minoritní podíl v portfoliu mají krátkodobé podnikové dluhopisy. Celkové kreditní riziko fondu je velmi nízké a durace takřka nulová (citlivost na změnu úrokových sazeb). Fond investuje výhradně v korunách, nepodstupuje měnové riziko.

  Poplatky spojené s investicí

  Vstupní poplatek může dle statutu fondu být maximálně 0,5 %, ale reálně je dle ceníku Consequ při investici od 1 mil. Kč účtován vstupní poplatek 0,3 %.

  Výstupní poplatek žádný účtován není. Za správu fondu si Conseq bere jen 0,2 % ročně. Jedná se o nízkonákladový produkt, celková roční nákladovost fondu vychází na 0,39 %.

  Frekvence oceňování hodnoty podílových listů, a tudíž i frekvence úpisů a odkupů je jednou za dva týdny (vždy v úterý každého lichého kalendářního týdne)*. Vypořádání následně trvá standardně tři dny. Jedná se tedy o poměrně likvidní investici, ale nikoliv na úrovni spořicího účtu. Musíte počítat s likviditou na horizontu cca 2 týdny.

  poplatky.jpg

  Závěrečné hodnocení

  Ještě před rokem byla repo sazba pouhých 0,25 %, takže investice do fondu Conseq depozitní+ nedávala smysl. Od léta ale Česká národní banka začala zvedat sazby a koncem roku se sílící inflací šlápla na plyn. Začátkem února už ČNB zvedla dvoutýdenní repo sazbu na 4,5 % a indikovala, že by mohla úrok ještě trochu zvednout až k 5 %.

  Od těchto čísel se nyní odvíjí výnosový potenciál fondu Conseq depozitní+. Jestliže dnes již mohou „ukládat peníze“ u ČNB za 4,5 %, tak po zohlednění všech nákladů by se čistý výnos měl v nejbližších měsících pohybovat někde kolem 4 % p.a., což už začíná být pro krátkodobé uložení likvidity poměrně zajímavé.

  Pokud potřebujete někde na rok či na pár měsíců konzervativně zaparkovat kapitál a postačí vám likvidita do jednoho měsíce, fond Conseq depozitní+ se jeví jako ideální řešení. Speciálně pro firmy a jiné právnické osoby, kterým banky nenabízí spořicí účty jako fyzickým osobám. Smysl to dává zejména při větších částkách, řádově minimálně v milionech či desítkách milionů korun.

  Tato investice není vhodná pro dlouhodobé držení. Výnosy fondu budou dlouhodobě zaostávat za inflací, neboť i úrokové sazby dlouhodobě zaostávají za inflací. Tato investice je vhodná, pokud například víte, že za rok budete peníze potřebovat, nebo pro uložení likvidní rezervy.

  zaver.jpg

  Zdroj: finez.cz

  *Dne 15. 3. 2022 došlo ke změně změně statutu fondu Conseq depozitní+, jehož nejvýznamnější změnou je zkrácení čtrnáctidenní periody obchodování na týdenní periodu obchodování.

  Upozornění k publikovaným článkům ›