Globální akciový index ztrácí do historického maxima pouhých 9 %

    • týden na finančních trzích

Globální akciové trhy zatím v letošním roce zažívají velice příznivé období, když nejširší globální akciový index MSCI All Country World od začátku roku připisuje vysoce nadstandardní zisk 14 %. Zároveň od cyklického minima z října loňského roku připsal zhodnocení již 25 %. Zároveň také platí, že do historického maxima z listopadu 2021 již ztrácí pouhých 9 %. Globální akciové trhy se tak dostaly na velmi vysoké úrovně, což také dokládají hodně našponované valuační grafy v další části tohoto reportu. 

Globální akciový index ztrácí do historického maxima pouhých 9 % Globální akciová třída aktiv je tak ve výsledku na relativní bázi vůči globální dluhopisové třídě aktiv nejdražší od roku 2010. Globální akciová riziková prémie (Globální ERP) totiž nyní činí pouze 1,5 %. Zároveň přitom platí, že hodnota 1,5 % přesně odpovídá velice důležité linii dlouhodobého průměru mínus jedna směrodatná odchylka, a to na datech od roku 2001. Podotýkáme, že tato skutečnost je jedním z klíčových důvodů, proč v rámci naší globální akciové alokace udržujeme vůči benchmarkům neboli srovnávacím indexům poměrně velké podvážení. Domníváme se totiž, že takto přestřelené globální akciové valuace nejsou dlouhodobě udržitelné. Samozřejmě také platí, že akciové valuace nejsou pro akciovou výkonnost v krátkodobém horizontu zdaleka rozhodujícím fundamentálním faktorem, neboť v krátkodobém horizontu jsou rozhodující investiční sentiment a psychologické rozpoložení investorů. Jsme nicméně rovněž přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu jsou právě akciové valuace pro akciovou výkonnost tím nejzásadnějším faktorem.

Velice podobný obrázek výrazné předraženosti globálních akciových trhů přitom indikuje také velice populární valuační indikátor globálních akciových trhů Warrena Buffetta, který je definován jako poměr globální akciové tržní kapitalizace a globálního HDP. Aktuální hodnota tohoto valuačního indikátoru činí 110 % a je tak již dokonce výše než velice důležitá linie dlouhodobého průměru plus jedné směrodatné odchylky, která činí 106 %. Vzhledem k nynějším podstatně vyšším úrokovým sazbám než v přechozích letech, které fundamentální rovnovážné akciové valuace výrazně snižují, bychom chtěli hodnotu Buffettova indikátoru vidět podstatně blíže dlouhodobému průměru na úrovni 88 %.

Výraznou předraženost globálních akciových trhů dokládá také našeho globální valuační Z-Score, jehož hodnota nyní činí +0,8 směrodatné odchylky. Tato hodnota vzhledem k aktuální silně zvýšené globální úrovni úrokových sazeb indikuje, že jsou nyní globální akciové trhy nadhodnoceny o přibližně 15 až 20 %.

Výrazná předraženost globálních akciových trhů je přitom podle našeho názoru způsobena velice silným nadhodnocením amerických akcií. Přitom aktuální valuační poměr P/E hlavního amerického akciového indexu S&P 500 činí 21,8x. Náš valuační model rozvnovážného P/E pak indikuje, že férová fundamentální hodnota valuačního ukazatele P/E indexu S&P 500 činí přibližně 15,4x a s tím souvisí velmi výrazný potenciál poklesu ve střednědobém horizontu na úrovni přibližně -30 %. To by odpovídalo poklesu indexu S&P ze současné úrovně přibližně 4500 bodů na přibližně 3200 bodů. Přitom jsme v rámci našeho modelu za hodnotu očekávaného tempa růstu korporátních zisků v dlouhodobém horizontu (g) konzervativně zvolili 4 % a za hodnotu rizikové prémie akciového trhu (ERP) jsme konzervativně zvolili 5 %.

Následující graf znázorňuje regionální akciové valuace. Je zde dobře vidět, že americký trh je jednoznačně tím nejdražším akciovým trhu na světě. Již zmíněný hlavní americký akciový index S&P 500 se obchoduje za P/E 21,8x, technologický index NASDAQ za P/E 38,9x a index největších technologických titulů NYSE FANG+ má P/E dokonce 50,5x.

Ratingová agentura Fitch minulý týden snížila kreditní rating USA o jeden notch z nejvyšší možné známky AAA na AA+. Při pohledu na stav amerických veřejných finance se nicméně nemáme vůbec čemu divit. Absolutní úroveň amerického vládního dluhu totiž nyní činí přibližně 32 bilionů dolarů, což je více než trojnásobek než před globální finanční krizí. Nárůst dluhu je tak skutečně exponenciální.

Na konci prvního čtvrtletí činil klíčový poměr vládní zadluženosti – vládní dluh/HDP – astronomických 119 %. Pohyboval se tak poměrně blízko historického maxima z pandemického období a také zároveň podstatně výše oproti průměru Evropské unie, který činí 84 %.

Extrémní je také americký rozpočtový deficit v poměru k HDP. Na konci roku 2022 činil americký rozpočtový schodek 5 % HDP a podle posledních odhadů na konci letošního druhého čtvrtletí činil již 8 % HDP, což je skutečně extrémní hodnota, a to především pokud přihlédneme ke skutečnosti, že americká míra nezaměstnanosti je na historickém minimu pod 4 % a americká ekonomika se zároveň nenachází v recesi.

Důsledkem výše uvedených skutečností je smutný fakt, že úrokové náklady z amerického vládního dluhu v posledních letech velice silně exponenciálně rostou. Velký vliv na tento vývoji měl samozřejmě také americký Fed, který od loňského března zvýšil základní úrokovou sazbu fed fudns rate už o 5,25 %. Ve výsledku na konci druhého čtvrtletí činily úrokové náklady z amerického vládního dluhu za uplynulých 12 měsíců 970 miliard dolarů. Je přitom téměř jisté, že ke konci třetího čtvrtletí dojde k překonání magické hranice jednoho bilionu dolarů!

Pokud jde o vývoj na finančních trzích v minulém týdnu, nedařilo se akciím ani dluhopisům. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World odepsal 2,3 % a nejširší globální dluhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond odepsal 0,8 %.


Michal Stupavský
Investiční stratég
 

Upozornění k publikovaným článkům ›