GRAF TÝDNE – Akcie již nejsou relativně vůči dluhopisům příliš atraktivní

    • Graf týdne

Pro zhodnocení atraktivity akcií vůči dluhopisům na relativní bázi jsme vytvořili speciální indikátor, jenž jsme nazvali EB faktorem (Equities versus Bonds). EB faktor se vypočítá tak, že od ziskového výnosu neboli převrácené hodnoty valuačního ukazatele P/E odečteme průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti. Tento ukazatel nám tak indikuje očekávaný nadvýnos akcií vůči dluhopisům ve střednědobém horizontu.

GRAF TÝDNE – Akcie již nejsou relativně vůči dluhopisům příliš atraktivní Na grafu můžeme vidět, že při letošním tržním akciové dnu v březnu činila hodnota EB faktoru 5,6 % a akcie proto byly na relativní bázi vůči dluhopisům velice atraktivně oceněny. Toho jsme využili a akciovou složku jsme v našich investičních portfoliích výrazně nadvážili. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, neboť globální akciové trhy v uplynulých šesti měsících velice silně rostly.

Nyní nicméně činí hodnota EB faktoru 2,8 % a je tak již pouze nepatrně nad dlouhodobým průměrem na úrovni 2,4 %. Akcie tak již zdaleka nejsou tak atraktivně oceněny jako v březnu. Zároveň je jejich relativní atraktivita vůči dluhopisům nejnižší od roku 2010.

I tohoto důvodu jsme se na konci září rozhodli akcie podvážit na úroveň -25 %. Na akcie máme proto momentálně mírně negativní názor a nedomníváme, že průměrné roční akciové výnosy ve střednědobém horizontu příštích pěti let, včetně dividend, budou větší než 5 %. Prostě a jednoduše jsou momentálně akciové valuace neboli akciové ocenění velmi vysoké.

Pokud se bude historie v příštích pěti letech opakovat a akciové valuace budou mít i nadále silnou tendenci se navracet k úrovním dlouhodobých průměrů (mean-reversion), pokles valuací bude mít na akciovou výkonnost silně negativní vliv. Vykompenzovat to samozřejmě bude muset očekávaná pozitivní dynamika korporátních fundamentů jako tržby, zisky a cash flow.

 

Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

Upozornění k publikovaným článkům ›