GRAF TÝDNE – Globální akciové trhy se výrazně vzdálily od korporátních fundamentů

    • Graf týdne

Navzdory globální pandemii Covid-19 a nejhlubší ekonomické recesi od Velké deprese ve 30. letech minulého století zatím od začátku roku globální akciové trhy překonávají veškerá očekávání, když nejširší globální akciový index MSCI All Country World připisuje zisk 5,1 %. Bude tato nadstandardní výkonnost vzhledem k převládajícímu tržnímu prostředí do konce roku pokračovat?
 

GRAF TÝDNE – Globální akciové trhy se výrazně vzdálily od korporátních fundamentů

Osobně jsem spíše opatrný. Korporátní fundamenty jako tržby, zisky či cash flow zaznamenaly zásadní meziroční poklesy. Například korporátní zisky (earnings per share – EPS) v rámci indexu MSCI All Country World jsou momentálně meziročně o 29 % níže. A protože ceny akcií zatím letos solidně vzrostly, mezi tržními cenami akcií a korporátními zisky se otevřela velice výrazná mezera, což znázorňuje následující graf.


Můžeme přitom vidět, že tato valuační mezera, jež je ekvivalentem enormního nárůstu valuačního ukazatele trailing P/E, je přitom největší od technologické bubliny na přelomu tisíciletí. Tržní ceny akcií proto momentálně odráží extrémně optimistická očekávání, co se budoucí dynamiky korporátních zisků týče.


Domnívám se, že se zejména díky mimořádným stimulačním opatřením klíčových centrálních bank v čele s Fedem a ECB mezi tržními cenami akcií a korporátními fundamenty otevřely až příliš velké nůžky. Proto jsem ohledně očekávané výkonnosti globálních akciových trhů v následujícím střednědobém období příštích pěti let spíše opatrný. Jsem toho názoru, že pokud by průměrný roční globální akciový výnos včetně dividend dosáhl 5 %, byl by to obrovský úspěch. Spíše je to ale nepravděpodobné a budoucí zhodnocení bude ještě o něco slabší. Prostě a jednoduše, tržní ceny akcií jsou momentálně vzhledem ke slabým korporátním fundamentům a poměrně slabému výhledu na budoucí dynamiku příliš vysoké.


Tuto skutečnost plně reflektujeme v nastavení našich investičních portfolií. V rámci globální akciové alokace jsme se v úterý rozhodli mírné nadvážení globální akciové složky vůči srovnávacím indexům neboli benchmarkům neutralizovat a váhu snížit na neutrální úroveň. Přitom nemohu vyloučit, že se v příštích týdnech rozhodneme globální akciovou složku dokonce podvážit.

 

Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›