GRAF TÝDNE – Globální dluh, japonský scénář, zombifikace ekonomiky a akciové výnosy

    • Graf týdne

Domnívám se, že japonský scénář je pro Evropskou unii i USA vysoce pravděpodobný. Fed na svém včerejším zasedání potvrdil, že bude udržovat základní úrokové sazby na nule minimálně do roku 2023. ECB se bude chovat stejně.

GRAF TÝDNE – Globální dluh, japonský scénář, zombifikace ekonomiky a akciové výnosy

Je nutné si uvědomit, že globální zadluženost – státy, podniky a domácnosti – je nejvyšší v historii, přes 300% globálního HDP. Ekonomiky si proto momentálně vyšší sazby nemohou dovolit, neboť spousta ekonomických subjektů by vyšší dluhovou službu jednoduše neustála. Nulové úrokové sazby tak protahují ekonomickou agónii a anemický hospodářský růst. Zombie společnosti, jejichž zisky jsou nižší než náklady na dluhovou službu, jsou uměle udržovány při životě. Kreativní destrukce ekonomiky dle slavného ekonoma Josepha Schumpetera proto není umožněna.

Jsem proto toho názoru, že bez toho, aniž by došlo k pořádnému pročištění globální ekonomiky o neživotaschopné subjekty, bude globální ekonomický růst v příštích letech velice nízký. Platilo by to i bez globální pandemie Covid-19. Globální ekonomika velice pravděpodobně potřebuje kratší ostřejší recesi, při níž by se světové hospodářství pročistilo. Samozřejmě krátkodobě by to mělo dalekosáhlé důsledky do zaměstnanosti, tudíž politici ani centrální bankéři bohužel nejsou ochotni k tomuto scénáři přistoupit.

Celkově se proto domnívám, že globální hospodářský růst bude v příští dekádě do roku 2030 velice slabý. A to bude mít konsekvence do dynamiky korporátních fundamentů burzovně obchodovaných korporací jako tržby, zisky a cash flow. Vzhledem k tomu, že akciové valuace jsou z globálního pohledu nejvyšší od roku 2002, jedná se o poměrně toxický akciový koktejl. Vysoké valuace, slabá dynamika zisků. Z toho vyplývá, že průměrná roční akciová výkonnost v příštích deseti letech do roku 2030 bude pravděpodobně velice slabá.

Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›