GRAF TÝDNE – Zombifikace nejen americké ekonomiky pokračuje

    • Graf týdne

Zombie společnost je definována jako taková společnost, jejíž provozní zisk je nižší než úrokové náklady z finančního dluhu. Taková společnost doslova pálí hotovost a je závislá na neustále novém dluhovém financování, aby přežila.

GRAF TÝDNE – Zombifikace nejen americké ekonomiky pokračuje Zombifikace americké ekonomiky pokračuje rychlým tempem, přičemž podle odhadů nyní činí podíl zombie společností v americké ekonomice přibližně 15 %, což je nejvíce v moderní historii. Přežívání zombie společností zabraňuje tzv. kreativní destrukci, v jejímž rámci by měly neperspektivní společnosti zbankrotovat, aby se kapitálové zdroje včetně pracovní síly mohly uvolnit pro perspektivnější odvětví a aby bylo dosaženo efektivnější alokace kapitálu v ekonomice.

Zároveň platí, že tyto zombie společnosti přežívají pouze rekordně nízkým, resp. prakticky nulovým úrokovým sazbám. Pokud by Fed zvednul základní úrokovou sazbu třeba jen o dva až tři procentní body, velké procento těchto zombie společností by mělo zásadní problém vyšší úrokové náklady přežít. Neefektivní ekonomické struktury proto přežívají, což také brání rychlejšímu strukturálnímu ekonomickému růstu, neboť růst produktivity je výrazně zpomalen.


Michal Stupavský
Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornění k publikovaným článkům ›