I nadále hrajeme dvě hlavní akciové sázky

    • Denní glosa

Akciové trhy zatím v letošním roce velice silně rostou. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World připisuje ke dnešku velice nadstandardní zisk 8 %. Naše hlavní akciové sázky se přitom nemění. První sázkou je výrazné nadvážení rozvíjejících se trhů (emerging markets) a oproti tomu výrazné podvážení amerických akcií. Druhou klíčovou sázkou je preference hodnotových akcií (value) oproti akciím růstovým (growth). Mezi klíčové důvody těchto akciových sázek patří velice signifikantní valuační diskrepance. Aktuální hodnoty nejsledovanějšího valuačního indikátoru P/E jsou přitom zobrazeny na následujícím grafu.


P/E rozvíjejících se trhů nyní činí 11,2x, zatímco u amerických akcií činí tento poměr 19,4x. Na akciích z rozvíjejících se trhů je tak nyní oproti americkým akciím přítomen 40% valuační diskont, který my vzhledem k aktuálním fundamentům považujeme za příliš velký.

Pokud jde o naši druhou klíčovou akciovou sázku, která se týká pokračování rotace z růstových do hodnotových akciích, minimálně na relativní bázi, hodnotové akcie se nyní obchodují na P/E 11,9x a růstové akcie na P/E 26,9x. Na hodnotových akciích je tak nyní oproti růstovým akciím přítomen diskont dokonce 60 %! Tento je přitom v tuto chvíli podstatně větší, než činí historický průměr za posledních 20 let.

Domníváme se, že oba výše zmíněné valuační diskonty by se měly v průběhu následujícího období podstatně zúžit, což by mělo na relativní bázi výrazně pomocí výkonnosti akcií z rozvíjejících se trhů a hodnotovým akciím obecně. Rozvíjející se trhy by přitom především měly těžit ze znovuotevření čínské ekonomiky, zatímco americké akcie by měly doplatit na očekávání pokračující recese korporátních zisků. A pokud jde o námi očekáváné pokračování rotace growth-to-value, zde jednak hrajeme na to, že by měla být dynamika korporátních zisků růstových společností podstatně slabší než u hodnotových akciích, a jednak by měly v následujícím období valuace růstových akciových titulů podstatně více trpět námi očekávaným znovuobnoveným růstem delších úrokových sazeb.Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornění k publikovaným článkům ›