Jak nás při investování ovlivňují emoce

  Psychika je mocná. Ve velké míře nás ovládá ve všech oblastech našeho života. Často však rozhodnutí na základě emocí nejsou ta nejlepší, která můžeme udělat. Občas jsou dokonce velice špatná a to platí ve velké míře i v oblasti financí.

  Jak nás při investování ovlivňují emoce

  Emocionální prodej investic

  Současná situace ve světě samozřejmě zasáhla i finanční trhy a v jejím důsledku sledujeme zásadní propady především akciových investic. Dostáváme se tak do doby, kdy je třeba nepropadnout panice a neřídit se pouze emocemi, které by nám velely své investice zrušit nebo alespoň hodně snížit. Zkušení investoři vědí, že aktuálně je vhodné svá aktiva držet a rozhodně je za situace, kdy se na trzích objeví panika, neprodávat. Naopak, máme-li dostatečné rezervy volných prostředků, je možné současné situace využít a riziková aktiva nakoupit za ceny, za které to již dlouhou dobu zpět nebylo možné.

  Výhoda aktivně řízených portfolií

  Drtivá většina běžných investorů však v současné době řeší jiné starosti a nemá prostor na podobné úvahy. Právě v této chvíli nastupuje výhoda aktivně řízených portfolií. Manažeři, kteří tato portfolia řídí, sledují nepřetržitě vše co se na trhu a ve světě děje. Informace na základě svých bohatých zkušeností vyhodnocují a analyzují, jaký pravděpodobný dopad budou mít na ceny jednotlivých aktiv. Dle toho portfolia upravují, aby ztráty nebyly tak katastrofální a naopak aby následné zisky co nejdříve dostaly portfolia na jejich původní úrovně a ideálně i výše. Ač se tedy může v průběhu klidných časů zdát, že v portfoliích, která pro Vás řídíme, se nic moc neděje (ani to samozřejmě není pravda, ale změny, prodeje a nákupy v portfoliu jsou pozvolné) v současné době, kdy se trhy mění každým dnem, se v reakci na aktuální situaci upravuje i složení našich portfolií.

  Nejlepší strategie běžného investora

  A jaká je tedy nejlepší strategie pro běžného investora? Jak již zaznělo v různých článcích, na seminářích, v knihách nespočetněkrát:

  Diverzifikovat své portfolio – ano, jsou doby, kdy klesá drtivá většina aktiv, ale i tak jsou rozdíly v chování akcií a dluhopisů značné. Zatímco akciová složka Vás momentálně pravděpodobně nepotěší, dluhopisová nereaguje tak dramaticky. A pokud diverzifikujete dostatečně, třeba máte v portfoliu i akcie nějaké té společnosti, která vyrábí respirátory či dezinfekční prostředky.

  Investovat pravidelně a dlouhodobě – skutečně ani ten největší odborník na trhy si nemůže být stoprocentně jistý, zda je fond na svém dnu dnes nebo bude až zítra či za měsíc. Proto je nejlepší, pokud do svého portfolia investujete pravidelně pevné částky. Tím své prostředky optimálně dělíte mezi období, kdy je fond nahoře a vy tedy nakoupíte za své peníze menší počet jednotek fondu (potenciálně nevýhodná situace) a období, kdy fond klesá a vy tak za stejnou částku nakoupíte výrazně vyšší počet akcií či dluhopisů dle typu vaší investice. Právě tímto postupem můžete značně snížit volatilitu vašich investic.

  Volatilita je jedna ze základních vlastností trhů a proto s ní musíme umět pracovat

  Ze všech historických zkušeností na trzích vyplývá, že aktiva se budou po svém propadu, i když třeba v delším horizontu, vracet na své původní úrovně. Že tento trend není nic nového ani neobvyklého můžeme vidět na následujícím grafu, který znázorňuje dlouhodobý vývoj hodnoty indexu S&P500, který je považován za jeden z nejdůležitějších akciových indexů světa.

  Je tak v podstatě jisté, že jakmile investoři uvidí světlo na konci tunelu a uvěří tomu, že se současná situace dostane pod kontrolu a ekonomika dostane šanci vracet se k normálu, trhy na to logicky zareagují pohybem vzhůru.

  Kdo tedy stihne nakoupit před tím než se tak stane, případně bude investovat pravidelně (tedy i v době drastických propadů), bude mít nespornou finanční výhodu oproti všem. Někteří se nechají ovlivnit emocemi a ve chvíli, kdy jejich portfolio příliš klesne, se vyděsí a celé jej prodají. Ti samí investoři, vedeni i nadále svými emocemi, budou sledovat stále rostoucí trh a vzhledem k tomu, že mají momentálně volná finanční aktiva, která vybrali (aby je pomyslně zachránili, když vše tak klesalo) tak je znovu „rychle“ zainvestují, jakmile již bude zřejmé, že trhy opět rostou. To však bude již zcela jistě za vyšší ceny, než své peníze vybrali a pravděpodobně také až ve chvíli, kdy již nakoupí relativně draze.

  Tento trend, který zdaleka nesledujeme poprvé, ale naopak je u velkého množství investorů patrný vždy, když se na trzích něco začne dít, názorně ilustruje úvodní emoční graf, vycházející ze skutečných pohybů indexu S&P500 v kratším období. Reakce investorů jsou v jisté míře samozřejmě z psychického hlediska naprosto pochopitelné. Je ale vždy třeba uvědomit si, že není dobré jednat zbrkle. Musíme se zamyslet nad celou investicí v širších souvislostech a v delším časovém horizontu. To samozřejmě neplatí jen ve finančním sektoru, ale i v něm je to velice důležité. Jedině tak máte možnost být při svém investování úspěšní a dosáhnout cílů, které si v této oblasti vytýčíte.

  Tým Conseq Investment Mangement