Jaký mají úrokové sazby vliv na dluhopisy?

  Na cenu dluhopisů a jejich potenciální výnos má vliv řada veličin. Pokud víme, jak tyto nástroje fungují, dokážeme ekonomický, nebo třeba i politický vývoj využít ve svůj prospěch. Hlavními aspekty, které ovlivňují cenu a náš budoucí výnos, jsou aktuální výše úrokových sazeb, doba splatnosti dluhopisu, kupónová sazba dluhopisu, nominální hodnota dluhopisu nebo rating emitenta.

  Jaký mají úrokové sazby vliv na dluhopisy?

  Důležitým faktorem pro nás je, že s růstem úrokových sazeb klesá cena dluhopisu. Naopak s poklesem úrokových sazeb bude hodnota budoucích příjmů plynoucích z dluhopisu vyšší, takže vzroste vnitřní hodnota a tím i tržní cena dluhopisu. Hlavním parametrem je pro nás u dluhopisu výnos do doby splatnosti (YTM – yield to maturity), představující celkový výnos, který získáme se zohledněním nákupní ceny. Dalším důležitým faktorem je doba do splatnosti, u které platí, že pro dluhopisy s delší dobou splatnosti se změna úrokových sazeb na změně výnosu projeví daleko výrazněji než u dluhopisů s kratší dobou splatnosti. S vyšším rizikem ale souvisí i vyšší výnos, takže pokud investor naopak očekává pokles úrokových sazeb, dluhopisy s delší dobou splatnosti mu v případě poklesu úrokových sazeb vynesou při prodeji více než dluhopisy s kratší splatností.

  Jak v Consequ reagujeme na aktuální situaci?

  Vzhledem k aktuální situaci vyšších úrokových sazeb přichází období, kdy se i krátkodobé a velmi nízkorizikové nástroje peněžního trhu dostávají do popředí a stávají se pro investory lukrativními. Dnes je v České republice základní úroková sazba České národní banky (ČNB) na úrovni 7 % (tzv. dvoutýdenní repo sazba). S našimi investory využíváme této situace ve fondech Conseq depozitní+ a jeho retailové variantě Conseq Repofond, který je určen pro investory pod jeden milion korun. Tyto dva fondy kopírují vývoj úrokových sazeb v ČR nastavených ČNB, proto se jedná o krátkodobou investici v horizontu měsíců, případně jen jednotek let. Pro delší investiční horizont věříme v české státní dluhopisy, které mohou být vhodnou alternativou i na delší horizont v řádu let. V našem fondu Conseq Invest Dluhopisový vyčkáváme na další vývoj trhu a ve chvíli, kdy bude možnost nakoupit dluhopisy s co nejlepším výnosem na co nejdelší dobu, prodloužíme ve fondu průměrnou dobu do splatnosti, neboli duraci, a zajistíme tak pro naše investory co nejvyšší výnos. V rámci nejbližších let předpokládáme, že dojde k poklesu úrokových sazeb a s tím tedy i k růstu hodnoty našeho fondu. Aktuálně se výnos do splatnosti ve fondu Conseq Invest Dluhopisový pohybuje na hodnotách 7 % a je tedy pravděpodobné, že v blízké době může svými výnosy překonávat i daleko rizikovější aktiva.


  Tomáš Divín
  Relationship Manager

  Upozornění k publikovaným článkům ›