Jsme obezřetní a měníme kurz

    • Investice
    • conseq

Valuace globálních akciových trhů dále rostou, a proto jsme se rozhodli pro další snížení zastoupení této složky v našich portfoliích. Chceme tak omezit naši expozici vůči některým předraženým akciovým titulům, jejichž cenu považujeme za dlouhodobě neudržitelnou.

Jsme obezřetní a měníme kurz

Přidanou hodnotou naší aktivní správy fondů je reakce na tržní příležitosti i rizika, jejichž existence by mohla zásadně ovlivnit výkonnost Vašich investic. Abychom byli na správném místě ve správný čas, musíme tak včas pochopit, jakým kurzem se vydat. Někdy jsou informace z trhů jasně čitelné a následky předvídatelné, v některých chvílích ale nezbývá než se řídit zdravým rozumem.

Proto jsme se v tuto chvíli, po velmi rychlé rekonvalescenci globální akciové složky od jejího jarního propadu, rozhodli pro její podvážení vůči benchmarku. Akciové valuace v některých případech významně překonaly stav na začátku tohoto roku a vyrostly až na úrovně z přelomu tisíciletí. Z pozice obhospodařovatele tak v tomto vývoji pozorujeme značný nesoulad, kdy ceny akcií mnohdy nereflektují reálné výkony společností a vyhlídky globální ekonomiky.

Jsme toho názoru, že takový stav je dlouhodobě neudržitelný a proto na něj reagujeme snížením akciové alokace v našich portfoliích. Jinými slovy tak snižujeme své sázky na pokračující vítězství dostihových koní, u kterých si myslíme, že vyhrávají jen za pomoci dopingu. Věříme, že naše zásahy do vah jednotlivých složek portfolií nám pomohou v dlouhém horizontu překonávat benchmark trhu a doručit Vám tak zajímavé zhodnocení. Pro následující období nezbývá než si vzájemně přát hlavně pevné zdraví a optimismus v srdci.


Tým Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›