Krize jako příležitost na trhu půdy

  Komentář obhospodařovatele Českého fondu půdy:

  Krize jako příležitost na trhu půdy

  Zemědělství není koronavirovou krizí zasaženo

  • Jarní práce probíhají standardně a ani případná další vlna epidemie by neměla odvětví zásadně zasáhnout. Traktorista uvnitř traktoru splňuje definici karantény a produkci potravin nouzová opatření omezovat nebudou.
  • Očekávaná recese přinese nižší poptávku po mnoha komoditách, potravin by se to ale týkat nemělo.
  • I během nouzového stavu registrujeme pokračující poptávku po půdě ze strany zemědělců.
  • Až 50 % nákladů moderní zemědělské výroby je přímo či nepřímo odvislých od cen ropy. Stávající nízké ceny ropy, pokud přetrvají, by tak měly podpořit ziskovost českého zemědělství.

  Léčba koronaviru tiskem peněz zvyšuje riziko inflace

  • V reakci na ekonomické šoky způsobené nouzovým stavem, přistoupily centrální banky po celém světě k dalšímu masivnímu uvolnění monetární politky, která ovšem byla velmi uvolněná už před krizí. Rychlost a objem QE je větší než v roce 2008.
  • Nezpochybnitelné zásady z učebnic ekonomie, na kterých stála měnová politika stabilních zemí posledních 50 let, jsou pryč jako mávnutím kouzelného proutku a centrální banky dnes přímo financují vládní deficity. Historie ukazuje na desítkách případů, že právě monetizace státního dluhu je nejčastějším spouštěčem hyperinflace.
  • Historie zároveň ukazuje, že fyzická aktiva, a zejména půda, reálnou hodnotu majetku dokázala v časech inflace ochránit.
  • Je otázkou, do jaké míry se ČR jako zdravá, ale velmi otevřená ekonomika, může importu inflace efektivně bránit, nebo zda k importu inflace nakonec dojde, např. přes slabší devizový kurz.

  Příležitost na trhu půdy

  • Příčinou klesajících objemů obchodů na trhu s půdou v posledních 2 letech byla zejména neochota drobných majitelů půdy ohledně prodeje vůbec začít jednat. Drobní majitelé stále tvoří největší část trhu a ti, kteří půdu dosud drží, byli finančně dobře zabezpečeni. Nicméně výpadky příjmů, které se nyní některých citelně dotknou, mohou jejich postoj změnit a v druhé polovině roku očekáváme více příležitostí půdu koupit.
  • Příležitost na trhu půdy tak spočívá v zajištění fyzického aktiva za příznivé ceny, jako ochrany před rizikem extrémních událostí. Půda, na rozdíl od jiných nemovitostí, by neměla citlivě reagovat ani na blížící se recesi.
  Celý komentář obhospodařovatele Českého fondu půdy naleznete zde.