Kumulativní výkonnost našeho akciového fondu od založení v roce 2000 přesáhla 300 %

    • týden na finančních trzích

Dne 7. května 2024 dosáhla podílová jednotka fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy hodnoty 4,003. Došlo tak za necelých 24 let od vzniku fondu dne 11. září 2000 k celkovému kumulativnímu zhodnocení fondu přesahujícímu 300 %. To zároveň znamená průměrné roční zhodnocení (p.a.) na úrovni 6,04 %. Za uplynulých pět let pak bylo dokonce dosaženo kumulativní výkonnosti 61,74 %, což zároveň představuje průměrné roční zhodnocení (p.a.) přesahující 10 %, konkrétně 10,09 %, a to i přes pandemii Covidu-19 či válečný konflikt na Ukrajině. To dokazuje, že i v rámci středoevropských akciových trhů se dá dosáhnout vysoce nadstandardních akciových výnosů, které překonají i více zvučné regiony, jako například index západoevropských vyspělých trhů DJ STOXX 600, jenž za posledních pět let vykázal zhodnocení „pouze“ 8,8 % p.a. nebo index globálních rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets se zhodnocením 2,9 % p.a. (oba indexy na total return bázi, tedy včetně reinvestování dividend).

Kumulativní výkonnost našeho akciového fondu od založení v roce 2000 přesáhla 300 %

Fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy se snaží maximalizovat dosažený výnos investicemi do veřejně obchodovaných akcií ve střední Evropě, například v Česku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Rakousku či Maďarsku. Při obhospodařování portfolia fondu uplatňujeme investiční filosofii, která se opírá o tří základní pilíře: 1) bottom-up přístup při konstrukci investičního portfolia, 2) hodnotovou strategii (value) při výběru jednotlivých akcií, a 3) kontrariánství. Tým portfolio manažerů se snaží o maximálně aktivní přístup, přičemž odchylky od srovnávacího indexu neboli benchmarku jsou velmi výrazné, s ukazatelem active ratio dlouhodobě nad 50 % portfolia. Například v posledních dvou letech, okolo parlamentních voleb v Polsku, se souhrnná váha polských akcií pohybovala od 28 % do 48 % celého portfolia.

Při aktivní správě fondu jsme za celou jeho historii dokázali překonat srovnávací index neboli benchmark o 147 procentních bodů. Přitom za posledních deset let byl benchmark překonán osmkrát, nejednou i o více než 10 procentních bodů. V tomto ohledu si proto troufáme tvrdit, že je náš akciový fond do značné míry unikátní, neboť naprostá většina portfolio manažerů se takto vysokou a dlouhodobou relativní nadvýkonností vůči relevantnímu trhu v žádném případě pyšnit nemůže.

Ve fondu je mnoho zajímavých akciových titulů jako producent vína Purcari, zdravotnická skupina Medlife, výrobce dronů Primoco, prodejce oděvu LPP (Reserved, Sinsay, House,…), autodílů Intercar, vývojář mobilních her Playway, zpracovatel hliníku Kety, valuačně velice levné banky jako Nova Ljublanska Banka či Erste bank, pojišťovny a mnoho dalších valuačně velice levných společností se zajímavými příběhy a růstovým potenciálem do budoucna.

Středoevropský akciový trh je i přes dobrou historickou výkonnost z celkového globálního pohledu stále jedním z nejatraktivnějších trhů a zároveň je v tuto chvíli vůbec tím valuačně nejlevnějším trhem. Klíčový valuační indikátor P/E celého fondu se nyní pohybuje pod 7násobkem, dále EV/EBITDA okolo 5násobku a dividendový výnos se z globálního srovnání blíží vysoce nadprůměrným 6 %. Největší potenciál nyní vidíme v polských, rumunských, slovinských a selektivně v dalších zemích. Polsko bude nadále těžit z nedávných parlamentních voleb, jež odemkly přítok dalších peněz z EU, silného trhu práce a spotřebitelské poptávky, a nadále nízkého zainvestování globálních fondů ve středoevropském regionu. Rumunsko potáhnou nahoru silné penzijní fondy, nízké valuace akcií s vysokým dividendovým výnosem a spekulace ohledně zařazení do indexu MSCI Emerging Markets.

Historická výkonnost prokázala, že celý středoevropský region je velice atraktivním trhem, čehož budou portfolio manažeři našeho fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy i nadále aktivní správou využívat k atraktivnímu zhodnocování vložených prostředků našich klientů, investorů. Zajímavých investičních příběhů je ve středoevropském regionu stále spousta a očekávaného střednědobého zhodnocení přesahující 7 % p.a. by mělo být nadále dosahováno. Výkonnostně proto budeme i v následujících letech pravděpodobně překonávat nejeden světový region.

Pokud byste se chtěli o fondu dozvědět více, můžete si prostudovat veškeré detaily na našem webu na tomto odkazu.Český statistický úřad ve čtvrtek zveřejnil zpřesněný odhad růstu HDP za první čtvrtletí. Česká ekonomika vzrostla mezikvartálně, tedy oproti čtvrtému čtvrtletí 2023, o 0,3 %, což byla oproti prvnímu odhadu na úrovni 0,5 % o něco slabší hodnota. Podle vyjádření ČSÚ byly hlavními faktory mezikvartálního růstu HDP rostoucí výdaje na konečnou spotřebu domácností, výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a změna stavu zásob. Naopak negativně působila tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.Při analýze dlouhé časové řady absolutní úrovně českého kvartálního HDP pak zjistíme, že se česká ekonomika v prvním čtvrtletí stále nacházela pod historickým maximem ze čtvrtého čtvrtletí 2019 a to konkrétně o 0,7 %. V tomto ohledu pak jde o jednoznačně nejhorší ekonomickou výkonnost ze všech zemí Evropské unie.Hlavním negativním překvapením v rámci HDP za první čtvrtletí pak byl velice prudký propad fixních investic, resp. tvorby hrubého fixního kapitálu, který mezikvartálně činil 7,9 %, což zároveň představuje nejstrmější propad na celé časové řadě, která sahá až do prvního čtvrtletí 1996.Pokud jde o vývoj na finančních trzích v minulém týdnu, nedařilo se akciím, ani dluhopisům a ani komoditám. Globální akciový index MSCI All Country World odepsal 0,8 %, globální dluhopisový index Bloomberg Global-Aggregate odepsal 0,1 % a globální komoditní index Bloomberg Commodity Total Return odepsal 1,8 %.
Michal Stupavský
Investiční stratég

 

Upozornění k publikovaným článkům ›