Kvantitativní uvolňování ECB zatím nemá na inflaci statisticky prokazatelný vliv

    Evropská centrální banka už dlouho provádí politiku kvantitativního uvolňování (QE – quantitative easing), aby podpořila nízkou míru inflace, která se již mnoho let pohybuje hluboko pod jejím inflačním cílem „pod, ale blízko 2 %“. Následující graf ukazuje zajímavou regresní analýzu. Na horizontální ose je realizovaná míra inflace a na vertikální ose velikost bilance ECB. Regresní přímka je prakticky plochá a koeficient determinace (R2) dosahuje prakticky nulové hodnoty. To indikuje, že mezi velikostí bilance ECB a realizovanou inflací neexistuje téměř žádný vztah.

    To je pro ECB velice špatná zpráva. Možná to naznačuje i to, že ECB provádí kvantitativní uvolňování, tj. nákupy vládních a korporátních dluhopisů, spíše kvůli tomu, aby snížila náklady na financování vládního dluhu zemí eurozóny tím, že stlačila výnosy vládních dluhopisů do doby splatnosti na velmi nízké úrovně (rozhodně pod úrovně, jaké by na trhu panovaly bez kvantitativního uvolňování). ECB minulý týden na svém zasedání oznámila, že v letošním roce proběhne důkladná revize její měnové politiky, a to vzhledem k nastavení inflačního cíle, případně boje proti klimatickým změnám. Nechme se překvapit, s čím centrální bankéři ve Frankfurtu na konci roku přijdou.

    Michal Stupavský
    investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.