Martin Pavlík: Středoevropský akciový trh je stále jedním z nejatraktivnějších akciových regionů

    • Fondové okénko

Portfolio manažer fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy Martin Pavlík odpovídal na otázky investičnímu stratégovi Michalovi Stupavskému.

Jaké výkonnosti dosáhl fond od svého založení? Jaký je jeho dlouhodobý potenciál? To vše a mnohem více se dočtete níže.

Martin Pavlík: Středoevropský akciový trh je stále jedním z nejatraktivnějších akciových regionů

Náš akciový fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy, jenž se zaměřuje na akciové trhy ve střední Evropě, byl založen dne 11. září 2000, a tudíž už má téměř 24letou historii. Ty jsi jeho portfolio manažerem od roku 2012. Můžeš nám prosím popsat investiční strategii, kterou v rámci řízení fondu dlouhodobě aplikuješ?

Fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy se snaží maximalizovat výnos investicemi do veřejně obchodovaných akcií ve střední Evropě, např. Česka, Polska, Rumunska, Slovinska, Rakouska, Maďarska, atd.

Při obhospodařování portfolia Fondu uplatňujeme investiční filosofii, která se opírá o tři pilíře:
1) bottom-up přístup při konstrukci portfolia
2) hodnotový styl při výběru jednotlivých akcií
3) kontrariánstství

V rámci fondu se snažíme o maximálně aktivní přístup, přičemž odchylky od benchmarku jsou výrazné, s ukazatelem active ratio dlouhodobě nad 50 % portfolia. Například v posledních dvou letech, okolo parlamentních voleb v Polsku, se souhrnná váha polských akcií pohybovala od 28 do 48 % celého portfolia. Konkrétní výběr jednotlivých akcií je prováděn na základě mnoha modelů, získáváním maxima informací, srovnáváním v rámci dané skupiny společností, a hlavně s důrazem na kvalitní management s dobře stanovenou strategií do budoucích let.

Dne 7. května 2024 překonala kumulativní výkonnost fondu od jeho založení 300 %. Jak se ti této úctyhodné výkonnosti podařilo dosáhnout a jak si tvá výkonnost stojí ve srovnání s benchmarkem fondu neboli srovnávacím indexem?

Ano, nedávno se podařilo překonat zhodnocení fondu od založení v roce 2000 o 300 %. Při aktivní správě fondu jsme za celou historii fondu dokázali překonat benchmark o 143 procentních bodů. Zvláště dobře se fondu dařilo v posledních pěti letech, kdy bylo dosaženo kumulativního zhodnocení retailové třídy o 61,74 %, resp. o 10,09 % p.a., a to i přes proběhnuté krize s Covid-19 nebo napadení Ukrajiny ze strany Ruska. To dokazuje, že i v rámci středoevropských akciových trhů se dá dosáhnout výrazných zisků, které překonají i více zvučné regiony, jako např. index západoevropských vyspělých trhů DJ STOXX 600, jenž za posledních pět let vykázal total return zhodnocení „pouze“ 8,8 % p.a. nebo index globálních rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets se zhodnocením 2,9 % p.a. Za danou výkonností stojí primárně aktivní přístup při výběru jednotlivých akcií s výrazným odchýlením od benchmarku. Tato investiční strategie je postavena na důkladné analýze společností, s častými schůzkami s managementem společností, návštěvou investorských konferencí nebo diskuzemi s analytiky.

Jak by si zhodnotil dlouhodobou výkonnost fondu ve srovnání s dalšími významnými akciovými indexy, například hlavním americkým akciovým indexem S&P 500 či indexem rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets?

Náš fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy investující v rámci středoevropského regionu dokázal překonat mnoho světových regionů, ať již západní Evropy, Velké Británie či globální index rozvíjejících se trhů. Na horizontu uplynulých deseti let byla výkonnost fondu 119 % a překonal tak výkonnost evropského indexu DJ STOXX 600 s reinvestovanými dividendami (bez započtení daní) v korunovém vyjádření o 24 procentních bodů, globální index rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets pak o 53 procentních bodů. Od založení fondu v roce 2000 je překonání těchto indexů ještě výraznější, kdy fond zhodnotil podílové listy o 300 %, evropský index DJ STOXX 600 jen o 108 % a index MSCI Emerging Markets o 176 %.

Jediným trhem, který se v posledních osmi letech vymyká, je akciový trh Spojených státu amerických. I zde však náš fond dokázal za celou dobu americký index S&P 500 v korunovém vyjádření překonat o 90 procentních bodů. V základní měně amerického dolaru byla výkonnost daného indexu vyšší při zhodnocení 446 %, zatímco náš fond dosáhl na 300 %.

Výkonnost našeho fondu tak byla velice dobrá a dokazuje, že investoři by se neměli vyhýbat středoevropskému regionu, který je nadále jedním z nejlevnějších akciových regionů a dokáže překonávat jiné trhy a to dlouhodobě.

Jaké jsou v tuto chvíli v rámci portfolia fondu tvé největší investiční sázky a proč?

Ve fondu je mnoho zajímavých akciových titulů jako rumunský producent vína Purcari, zdravotnická skupina Medlife, kdy se obě společnosti snaží být konsolidátorem na svém trhu. K dalším zajímavým investicím patří prodejce oděvu LPP (Reserved, Sinsay, House,…), polský dodavatel autodílů Intercar, vývojář mobilních her Playway, zpracovatel hliníku Kety, levné banky jako Nova Ljublanska Banka, Erste bank, pojišťovny a mnoho dalších levných společností se zajímavými příběhy a růstovým potenciálem do budoucna.

Mezi nejvíce aktivně nadvážené pozice vůči benchmarku patří především valuačně levná slovinská Nova Ljublanska banka, která se snaží konsolidovat a získávat tržní podíl v jihovýchodní Evropě. NLB má velice kvalitní manažerský tým se silným tahem na bránu, zároveň se jedná o jednu z nejlevnějších bank v regionu při dividendovém výnosu okolo 10 %. Velkou sázku máme také na oživení spotřebitelských výdajů skrze prodejce oblečení LPP, pod jehož křídla spadají značky jako Reserved, Sinsay, House, Modivo a jiné. Při současných geopolitických rizicích se mi také libí těžaři a zpracovatelé ropy a plynu jako rumunský Petrom, maďarský MOL a polský PKN Orlen.

Jaký vidíš dlouhodobý potenciál zhodnocení akciových trhů ve střední Evropě a potažmo tvého fondu?

Když se podívám na očekávaný průměrný dividendový výnos společností ve fondu pohybujícího se nad 5 % a k tomu připočítám očekávané kapitálové zhodnocení daných akcií 3 % až 5 % ročně, reflektující specifika místních trhů, tak se s očekávanou čistou výkonností fondu pro následující roky dostáváme k 8 % ročně (p.a). Středoevropský region je hojně zastoupen bankami, které budou nadále těžit z vyšších úrokových sazeb. Solidní zhodnocení by mělo přijít také od spotřebitelského a ropného sektoru. Středoevropský region je jedním z nejlevnějších. Očekávané P/E a P/CF fondu se pohybuje okolo 7, P/B je na násobku 1 a to při vysokém očekávaném dividendovém výnosu 5,8 %.

A na závěr bych se tě také rád zeptal, pro jaké investory je tvůj akciový fond primárně určen?

Fond doporučuji každému investorovi, který by měl mít ve svém portfoliu zastoupenou akciovou složku. Jedná se o korunový fond, kdy investorovi odpadá měnové riziko, jenž je řízeno přímo v rámci fondu. Zároveň klient skrze fond investuje do společností, které většinou zná. V neposlední řadě ve prospěch fondu hovoří dobrá výkonnost, jež obstojí ve srovnání se zvučnějšími indexy. Pro dosažení větší diverzifikace v investorově portfoliu a snížení korelace doporučuji cílovou váhu okolo 10 % portfolia akciové složky.

Pokud byste se chtěli o fondu dozvědět více, můžete si prostudovat veškeré detaily na našem webu.
 

Upozornění k publikovaným článkům ›