Michal Stupavský: Analyzujeme tvrdá i měkká data

  V rámci investičního zaměření říjnového Bankovnictví oslovila redakce také tuzemské portfolio manažery, jak oni změnili svoji investiční strategii v souvislosti s ekonomickými změnami, které doslova přerušily více než dekádu „investičního blahobytu“. 

  Michal Stupavský: Analyzujeme tvrdá i měkká data

  Po dlouhém období blahobytu a prosperity zažívají trhy pokles, přičemž se zdá, že prostředí vyšších sazeb, které mají negativní dopad na oceňování aktiv, tu s námi bude i nadále. Do jaké míry má tato situace vliv na vaše investiční rozhodování?

  Pokud jde o akcie, domníváme se, že postupná realizace stagflačního scénáře a svižné zpřísňování měnových politik klíčových centrálních bank v čele s americkým Fedem ani v následujícím období několika týdnů až měsíců akciím příliš svědčit nebudou. Proto jsme v rámci naší globální akciové alokace poměrně defenzivně nastaveni. Pokud jde o dluhopisy, a především ty české vládní, i zde pokračujeme v udržování defenzivního nastavení našich investičních portfolií, a to primárně prostřednictvím silně podvážené durace. Jinak řečeno, v našich investičních portfoliích držíme především české vládní dluhopisy s velice krátkou dobou do splatnosti a dluhopisy s pohyblivým úročením. Na druhou stranu se vyhýbáme českým vládním dluhopisům s delší splatností, neboť očekáváme, že primárně vlivem stále silně zvýšené inflace a enormně vysokého deficitu českého státního rozpočtu by měly tržní ceny českých vládních dluhopisů s delšími splatnostmi pokračovat v poklesu, resp. výnosy do doby splatnosti těchto dluhopisů by měly pokračovat v růstu. Přitom vývoj na globálních finančních trzích samozřejmě bedlivě monitorujeme na denní bázi a v případě pokračujících poklesů jsme rozhodně připraveni akciové i dluhopisové pozice dokoupit za výrazně atraktivnější ceny. 

  Základem dlouhodobé pozice je příběh. Jakou roli mají v rámci vašeho investičního rozhodování tvrdá data a jakou naopak soft věci o firmě, jako je management, konkurenční výhody atd.?

  Pokud jde o akciový portfolio management, naši akcioví portfolio manažeři analyzují jak tvrdá data, tak i měkká data. V případě tvrdých dat se jedná především o akciové valuace nebo ocenění, ziskovost, cash flow, zadluženost a schopnost vyplácet rostoucí dividendy. V případě měkkých dat se zaměřují primárně na úroveň corporate governance, tedy zdali top management hájí zájmy minoritních akcionářů, a analýzu konkurenčního prostředí, například pomocí modelu pěti konkurenčních sil Michaela Portera.

  Jaký vliv na vaše investiční rozhodování má současné pnutí v rámci Evropy (ať už co se týče plynu či oslabování eura vůči dolaru atd.)?

  Evropské akcie, a zejména ty v našem regionu střední Evropy, zaznamenaly kvůli vojenskému konfliktu na Ukrajině od začátku roku významné ztráty. Domníváme se nicméně, že současné akciové valuace jsou již velice atraktivní, a to jak v západní Evropě, tak především ve střední Evropě. Většina klíčových rizik je proto podle našeho názoru v cenách evropských akcií již zaceněna až příliš. Také proto jsme toho názoru, že výkonnost středoevropských akcií na střednědobém horizontu příštích přibližně pěti let bude patřit k těm vůbec nejlepším výkonnostem na světě, protože jsou to právě akciové valuace neboli ocenění, jež jsou pro celkové akciové zhodnocení na střednědobém časovém horizontu přibližně pěti let klíčové, a to v rámci dynamického procesu navracení se k průměru (angl. mean reversion).

  Michal Stupavský
  Investiční stratég

  Zdroj: časopis Bankovnictví 10/2022

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›