Michal Stupavský: Zvýšili jsme váhu akcií

  Na Investičním výboru ve čtvrtek 21. července jsme se rozhodli zvýšit váhu akcií, a to napříč všemi akciovými regiony. Globální akciovou alokaci jsme tak posunuli z mírného podvážení na neutrální váhu. K tomuto rozhodnutí nás vedlo několik důvodů.

  Michal Stupavský: Zvýšili jsme váhu akcií

  Zaprvé, od historického maxima dne 16. listopadu 2021 poklesl nejširší globální akciový index MSCI All Country World o velice výrazných 20 procent a akcie proto výrazně zlevnily.

  Zadruhé, tento akciový pokles se promítnul do mnohem atraktivnějších aktuálních akciových valuací.
  Zatímco 16. listopadu 2021 byl globální Buffettův valuační indikátor (definovaný jako poměr globální akciové tržní kapitalizace na globálním nominálním HDP) na enormně přestřelené úrovni 144 %, nyní činí hodnota tohoto globálního valuačního indikátoru výrazně příjemnějších 104 procent, což je přibližně na úrovní dlouhodobého průměru plus jedné směrodatné odchylky. Akcie tak nyní stále rozhodně nejsou vyloženě levné, nicméně jsou podstatně levnější než v listopadu loňského roku. Přitom hodnota dalšího globálního akciového valuačního ukazatele P/E nyní činí 16, což je hodnota poměrně výrazně pod dlouhodobým historickým průměrem na úrovni 21.

  Třetím klíčovým důvodem našeho investičního rozhodnutí je relativně uspokojivý globální makroekonomický obrázek. Byť se již dá určitě hovořit o mírné globální stagflaci, tedy velice slabém ekonomickém růstu a zároveň silně zvýšené inflaci nad inflačními cíli centrálních bank, na nějakou dramatickou a hlubokou hospodářskou recesi to v tuto chvíli podle konsenzuálních odhadů ekonomů rozhodně nevypadá.

  A konečně začtvrté, dle nejrůznějších měkkých indikátorů tržního sentimentu jsou nyní velcí institucionální investoři velice opatrně nastavení s vysoce nadprůměrným objemem hotovosti. To by na základě historických zkušeností nás jako kontrariánských investorů mělo indikovat, že může být obrat tržního akciového trendu poměrně blízko. Celkově se tedy domníváme, že by měly globální akciové trhy v následujících třech až čtyřech měsících solidně růst a korigovat předchozí vysoké ztráty.


  Zdroj: FXstreet.cz
   

  Upozornění k publikovaným článkům ›