Možnost vstoupit do podfondu Conseq Venture Debt

  Podfond Conseq Venture Debt se nadále těší zájmu investorů a nasbíral od svého vzniku v roce 2019 vlastní kapitál v hodnotě více než půl miliardy Kč, a to i přes počáteční zbrzdění sběru kapitálu způsobeného pandemií COVID-19. Tím však ambice fondu rozhodně nebyly naplněny a tuto v Česku unikátní investiční příležitost chceme nabídnout i dalším investorům. 

  Možnost vstoupit do podfondu Conseq Venture Debt

  Podfond se stále soustředí na financování mladých rychle rostoucích firem se zaměřením na internetové podnikání, pro které je v době vysokých úrokových sazeb problematické sehnat financování od bank. Právě z těchto důvodů jsme v poslední době zaznamenali zvýšený zájem, jak na straně společností poptávajících financování ve formě Venture dluhu, tak i od investorů, kteří za první polovinu roku 2022 poslali do fondu přes 80 mil. Kč. I proto jsme umožnili investorům vstoupit do fondu v rámci mimořádného obchodního dne 30.06.2022. Ocenění fondu k 30.06.2022 bylo ovlivněno tržním přeceněním stávajícího portfolia úvěrů, které reagovalo na prudce rostoucí úrokové sazby v ČR a celkově zvýšené kreditní riziko v ekonomice. To však přináší unikátní příležitost pro nové investory vstoupit do fondu ještě v průběhu podzimu a využít aktuální situaci.

  Další obchodní den je naplánován na 31.12.2022

  Předpokládaná míra návratnosti jednotlivých projektů je okolo 20 % p.a. a v době dvouciferného růstu cen může být fond lákavým doplňkem portfolia tlumícím negativní vliv inflace.

  Mezi aktuální projekty, kterým jsme poskytli financování patří Twisto, které skrze svoji mobilní aplikaci umožňuje svým zákazníkům provádět nákupy zboží a služeb a zároveň nabízí možnost využít odloženou splatnost úhrad těchto nákupů. Dále belgicko-dánský LetsBuild, který přináší inovativní řešení pro projektanty. Pomocí technologie propojuje pracovníky na stavbě a zaměstnance v kancelářích. Dalším známým a úspěšným projektem v portfoliu podfondu je Manifesto Market, který oživuje zapomenutá a nevyužívaná místa a přináší koncept propojující gastronomii a kulturní život do měst. Po úspěšném otevření nové pobočky na pražském Smíchově, která se celoročně těší vysoké popularitě, jsme pomohli Manifestu expandovat do Berlína. Nová pobočka Manifesta v centru Berlína je umístěna na Postupimském náměstí (Potsdamer Platz). V letošním roce jsme financovali také společnost Nova et Vetera, která propojuje konzervativní obor nemovitostí a vývoj inovativní technologické platformy. U společnosti Vehiculum, které jsme půjčili v roce 2021, si fond otestoval věřitelské postavení. Společnost se dostala pod tlak na svou likviditní pozici. Díky rychlé reakci vedení společnosti a robustně nastavené zástavě jsme po prodeji společnosti strategickému investorovi dostali zaplacenou jistinu půjčky i s naběhlými úroky a poplatky.

  Nyní je podfond před podpisem další spolupráce se společností, která nabízí inteligentní cloudové řešení pro call centra pro zlepšení prodeje a zákaznické podpory. Tím bychom měli proinvestovat významnou část volných prostředků, dočasně zainvestovaných do depozit a dluhopisů.


  Lukáš Maxa
  Relationship Manager

   

  Upozornění k publikovaným článkům ›